Peyzaj Mimarlığı (Türkçe, Tezli/Tezsiz)

Peyzaj Mimarlığı (Türkçe, Tezli/Tezsiz)

Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans programı "Tezli" ve "Tezsiz" programlar olarak yürütülecektir. Tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için 3 zorunlu ve 4 seçmeli en az 7 ders (21 kredi), lisansüstü seminer dersi (kredisiz) ve yüksek lisans tezi (kredisiz) başarılı olarak tamamlanması; tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için 5 zorunlu ve 5 seçmeli en az 10 ders (30 kredi), lisansüstü seminer dersi (kredisiz) ve bitirme projesi (kredisiz) başarılı olarak tamamlanması gerekmektedir. Öğrenciler, toplam ders gereksiniminin en az %60'sini Peyzaj Mimarlığı (PEM) kodlu derslerden, geriye kalan dersleri diğer programlardan seçebilirler. Öğrenciler derslerini, danışman desteği ile seçmelidirler.

İlgili Dosyalar