Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı (Tezli/Tezsiz-Türkçe)

Program Hakkında

21. yüzyıldaki teknolojik gelişmeler, iletişim, algılama ve anlamlandırma biçimlerini şekillendirmekte ve görsel imgelerle dolu dijital bir dünya yaratmaktadır. Çağın gereksinimlerini karşılayabilme donanımında olan bir tasarımcının, başta iletişim, tasarım ve teknoloji olmak üzere güncel gelişmeleri takip edebilmesi, görsel iletişimin devingen ve disiplinler arası doğasına uyum sağlayabilmesi gerekmektedir. Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı'nda; iletişim, tasarım, teknoloji kesişiminde teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Programımız; tasarım problemlerine yaratıcı ve işlevsel çözümler sunma, yeni nesil teknolojileri etkin kullanma, disiplinler arası çalışma pratiği edinme becerisi kazandırma üzerine yapılandırılmıştır.

Disiplinler arası yaklaşım benimsendiği için Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı'na başta tasarım alanları olmak üzere iletişim, sanat ve teknoloji odaklı alanlardan da lisans derecesine sahip öğrenciler kabul edilmektedir.

İlgili Dosyalar