Engelli Öğrenci Birimi

Engelli Öğrenci Birimi

Sevgili Öğrencimiz,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 20 Haziran 2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği"ni çıkarmıştır. Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince Işık Üniversitesi 05.11.2009 tarihi itibari ile Engelli Öğrenci Birimi'ni kurmuştur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 14.09.2009 tarih ve 4471 sayılı yazıları uyarınca kurulan bu birimimiz, PROF.DR. VOLKAN GÜNAY, PROF.DR. ADNAN UZUN, DOÇ. SERPİL ÖZKER, GÜNEŞ BANU KOCATEPE, NADİDE MUTLU GÖZDE CEYLAN, PELİN GÜMÜŞ BİÇKİN, SERVET CANKURT, İREM YOLA ÇETİN, BERK KEMAL ÖZKAN'den oluşmaktadır.

Işık Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi'nin amacı, üniversitemizdeki engelli öğrencilerimizin öğrenimleri, kampüs ve yurt yaşamları sırasında, akademik ve sosyal anlamda, engelleri nedeniyle karşılaşacakları zorlukları en aza indirmek ve engellerin ortadan kaldırılmasında ilgili taraflar arasında işbirliği sağlamaktır. Birim, engelli öğrenciler, öğretim elemanları ve personele eşit erişim hakkı ve destek verebilmek için imkanlar yaratmayı kendine amaç olarak belirlemiştir ve üniversitede engellilik konusunda farkındalığı artırabilmek için uğraş vermektedir. Birim ayrıca engelli öğrencilerimizin okul sonrası hayatları boyunca engelsiz yaşayabilmeleri için gerekli bilgi, beceri, donanım ve özgüvene sahip olabilecek şekilde eğitilmelerini hedeflemektedir.

Kimler Başvurabilir?

Gözle görünen veya görünmeyen, herhangi bir sağlık sorunu bir öğrencinin akademik veya sosyal yaşantısını engelliyor ise o öğrenci "engelli"dir. Bu kapsamda bir sorunu olan bütün öğrencilerimiz birimimize başvurabilir. Karşılaşabileceğimiz engel grupları şunlardır:

  • Görme Engeli
  • Fiziksel Engeller
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
  • Öğrenme Güçlükleri
  • Psikiyatrik/Psikolojik Sorunlar
  • Konuşma ve Dil Sorunları
  • İşitme Engeli ve Sağırlık
  • Travmatik Beyin Hasarları
  • Diğer Engel Grupları (kronik hastalıklar gibi)

Engelini, Engelli Öğrenci Birimi'ne bildirip tespit ettirmek veya ettirmemek öğrencinin kararıdır. Engelli Öğrenci Birimi tarafından ancak tespit edilen öğrencilere istekleri doğrultusunda destek verilecektir. Engelli bireyleri ve herkesi içine alacak şekilde kısıtlamasız bir üniversite yaratmak çevremizdeki her bireyin katılımını gerektirmektedir. Engelli Destek Birimi çalışmalarında engeli olsun ya da olmasın siz öğrencilerimizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Eğitim-öğrenim yaşantınızda başarılar dilerim.

Prof. Dr. Volkan GÜNAY
Rektör Yardımcısı

Engelli Öğrenci Birimi İletişim:

Prof. Dr. Volkan GÜNAY
Engelli Öğrenci Birimi Başkanı

Engelli Öğrenci Birimi E-Posta:
Telefon: 444 07 99 - 62 30
engelliogrencibirimi@isikun.edu.tr

İlgili Dosyalar