Sanat Kuramı ve Eleştiri (Tezli, Türkçe)

Sanat Kuramı ve Eleştiri (Tezli, Türkçe)

Program Başkanı

Öğretim Üyeleri

Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

Sanat Bilimi Anabilim Dalı;
Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans Programı

Sanat Bilimi Anabilim Dalı; Sanat Kuramı ve Eleştiri (Tezli, Türkçe)Yüksek Lisans Programı, Güzel Sanatlar alanında Sanat Kuramı ve Eleştiri bilim uzmanlığı düzeyinde eğitim veren disiplinler arası bir programdır.

Programın amacı, sanatı kuram ve uygulama bütünlüğünde ele alan, sanatın uygulama alanlarına ilişkin özel sorunlarını tanıyan disiplinler arası bir eğitim modeline dayalı sanat kuramcısı ve eleştirmen yetiştirmektir. Program, yoğunlaşan sanat ortamımızın gereksindiği alanlara kuramcı ve eleştirmen yetiştirmenin yanı sıra aynı zamanda ileriye yönelik orta ve uzun vadede üniversitelerde eksikliği duyulan kadrolara sanat eğitimini kuramsal ve bilimsel açıdan destekleyici sanat kuramcısı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans Programı çok farklı disiplinlerden gelen öğrencilere açık olduğundan programa katılanlardan ihtiyacı olanlara alt yapılarını kuvvetlendirici ve programı destekleyici Görsel Sanatlar Bölümü Lisans Programı çerçevesinde Bilimsel Hazırlık programı da verilmektedir.

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi altı kredi saat ders, bir lisansüstü seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Lisansüstü seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci tezini üçüncü yarıyıldan itibaren kaydettirip, programın yasal süresi içinde tamamlar.

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz iki kredi saat ders ve bir dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, öğrenci dönem projesini üçüncü yarıyıldan itibaren kaydettirip, programın yasal süresi içinde tamamlar.

İlgili Dosyalar