Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu Hakkında

Çağımızda tüm üretim süreçlerinde teknolojinin hakimiyeti giderek artmaktadır ve buna bağlı olarak her düzeyde yetişmiş uzmanların kolektif olarak çalışması bir zorunluluk halini almıştır. Örneğin, artık hiçbir tedavi süreci uzman bir tekniker olmaksızın sadece hekimler veya hemşireler tarafından yürütülememektedir. Gelişmiş ülkelerdeki kişi başına düşen tekniker sayısı göz önüne alındığında ülkemizde de bu ihtiyacı karşılamak üzere yeni teknikerlere ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmektedir.

Işık Üniversitesi MYO bu perspektifle kurulmuş, birçok sektörün iş gücü alanlarda ihtiyacı duyduğu yetişmiş nitelikli öğrenci kabul etmektedir. Bir şehir kampüsü olan Maslak kampüsümüzde yer alan Meslek Yüksek Okulumuz 2013 yılından bu yana eğitim – öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 2021 tercih dönemi ile birlikte Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan programlar Meslek Yüksekokulumuz çatısı altında toplanmıştır ve 9 farklı programda öğrenci kabul etmekteyiz. Programlar şöyle;

  • Grafik Tasarımı
  • Bilgisayar Programcılığı
  • Dış Ticaret
  • Anestezi
  • Ameliyathane Hizmetleri
  • İlk ve Acil Yardım
  • Optisyenlik
  • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

1885 yılında kurulan Feyziye Mektepleri Vakfı bünyesinde eğitim – öğretim faaliyetlerini sürdüren Işık Üniversitesi yüz yılı aşkın bir süredir var olan bu eğitim kültürünün önemli bir parçasıdır. "İyi insan yetiştirmek" vizyonu ile yola çıkan ve bu doğrultuda akademik faaliyetlerini şekillendiren üniversitemizden mezun olan ön lisans öğrencilerimiz, yani Işıklı teknikerler, aldıkları eğitim ve edindikleri çağdaş yaklaşımlarla çalışma hayatında üniversitemizi başarıyla temsil etmektedirler.

Biz Işıklı olmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünmekteyiz ve bu ayrıcalığın Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan aydınlık fikirli kişiler olarak toplumda yerini alarak mümkün olduğunu inanmaktayız.