Rektör'ün Mesajı

Rektör'ün Mesajı

Sevgili Gençler,

Kurucu Vakfımız olan Feyziye Mektepleri Vakfının 135'inci, Üniversitemizin ise 25'inci yılını kutladığımız 2021'le birlikte, yepyeni bir heyecanla, yepyeni hedeflere hep birlikte yürüyeceğimiz bir döneme de girmiş bulunuyoruz.

Bu yeni dönemde; Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu'nun 18 Aralık 2020 tarihli toplantısıyla, 11 Ocak 2021 tarihi itibariyle dört yıl için seçimle göreve gelen yeni Mütevelli Heyetimizin hedefleri ve işaretleri yönünde; Üniversitemizi çağın gerektirdiği çeviklik, uyum ve dayanıklılık ilkeleri doğrultusunda yeniden biçimlendirirken, yine Mütevelli Heyetimizin vizyoner bir bakış açısıyla, kesin ve berrak bir hedef olarak belirlediği; 'Işık Üniversitesini vakıf üniversiteleri arasında ilk 10 sıra içine taşıma' hedefine ulaşmak amacıyla yılmadan çalışmak için hazırız.

Bu amaçla Işık Üniversitesi 2020-2025 Stratejik Planındaki adımları ve tüm süreçleri, Sayın Mehmet Serdar Sarıgül Başkanlığındaki Mütevelli Heyetimizin karar ve yönlendirmeleriyle, katılımcı bir yönetim anlayışına uygun olarak tüm akademik ve idari kadrolarımızla birlikte atıyor ve yönetiyoruz. Öğrencilerimiz, mezunlarımız ve paydaşlarımız, bu yeni dinamizmin yaratıcı ve yenilikçi bir yaklaşımla Üniversitemizin her kademesine yerleştiğini önümüzdeki süreç içinde daha da fazla hissedecek.

Sevgili Gençler,

Eskisinden çok daha büyük bir hızla değişen ve sürekli gelişen bir dünyada yaşıyoruz. Sizlerin de yakından bildiği üzere günümüzde artık ihtiyaçlar çeşitleniyor, beklentiler daha kompleks ve hatta daha karmaşık hale geliyor. Bu hızlı değişime uyum sağlayanlar, değişimi anlayan, onun öncüsü olabilen ve bir yandan değerlerini korurken diğer yandan bu süreci başarıyla yönetebilenler, gelişerek yollarına devam ediyor.

Bilginin üretildiği ve gerçeğin arandığı en temel kurumlar olan üniversiteler de hem yeni bilgi ve teknoloji üretimi yoluyla hem de iyi eğitimli, donanımlı, yaratıcı ve yenilikçi mezunları aracılığıyla, değişimin ve gelişimin en önemli unsurlarından birini oluşturuyor.

Işık Üniversitesi olarak kurulduğumuz günden bu yana biz de bu misyonu başarıyla yerine getirmek, Feyziye Mektepleri Vakfımızın köklü kültürü ve 'Önce İyi İnsan Yetiştirir' ilkesinden aldığımız güç ve Vakfımızın eğitim kurumlarına ismini veren Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız ilhamla eğitim kalitemizi daha da yükseltmek, öğrencilerimize her zaman daha iyi olanaklar sunmak için durmaksızın çalıştık ve çalışıyoruz.

Bugün yeni bir enerjiyle, yeni atılımların eşiğindeyiz. Heyecanımız da sorumluluğumuz da dünden yüksek.

'Şimdi her zamankinden daha iyisini yapma zamanı' diyerek, kurumsal hedeflerimize bugün daha güçlü adımlarla yürüyeceğimiz bu yolda heyecanımıza ve coşkumuza ortak olacağınıza inanıyor, Işıklı olmanın haklı gururunu her zaman birlikte yaşayacağımız değerli öğrencilerimize ve Işıklı olmayı hedefleyen tüm aday öğrencilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Cemal İbiş
FMV Işık Üniversitesi Rektörü

İlgili Dosyalar