Rektör'ün Mesajı

Rektör'ün Mesajı

Işık Üniversitesinden Merhaba,
Işık Üniversitesi'nde geleceğe hazırlanıyoruz.
Ama geleceği de hazırlıyoruz Işık Üniversitesi'nde
Zorunluyuz buna.
Çünkü…

Çok büyük, sonuçları itibariyle çok geniş bir yenilik dönemini yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu dönemin daha önceki yenilik dönemlerinden bir farkı var: bu dönem, yenileşmenin kısa gelecekte büyük bir şiddetle devam edeceğini gösteriyor.

Bu dönem yenileşmeyi bir yaşama biçimine dönüştürdü ve buzdağının sadece ucunu görüyoruz.

IÜ'nde tam da bu geleceği hazırlıyoruz.
Ve IÜ'nde geleceğe hazırlanıyoruz.
Zorunluyuz buna, çünkü...

Geleceği dönüştürmenin ve gelecekteki dönüşümü yaratanları bu üniversitede yetiştirmek çabası, arzusu ve en önemlisi başarısı içindeyiz.

Yenilikleri gerçekleştirenleri eğitiyor ve onları geleceği kuracak insanlar olarak hazırlıyoruz.

Onlar eğitimleriyle, bilgi ve beceri birikimleriyle, eğitime dayalı olarak geliştirdikleri sezgileriyle teoriler, yöntemler, kısacası buluşlar ortaya koyuyor ve değişimlerin yaratıcısı ve sahipleri olacak.

IÜ, 138 yıllık Feyziye Mektepleri Vakfı'nın 'iyi insan yetiştirir' ilkesi doğrultusunda ve büyük Atatürk'ün 'en gerçek yol gösterici bilimdir' vurgusuyla çıktığı yolculukta 21.yüzyılı kuran üniversite görevini ve sorumluluğunu üstleniyor.

Yakın geleceğin yaratıcı, yenilikçi, girişimci insanlarını bilimin tüm dallarında ve hiçbir bilim dalını diğerinden ayırmaksızın, disiplinler arası bir anlayışla, ortak programlarda, öğrenmeyi öğrenerek ve proje uygulamalarıyla yetiştiriyoruz.

Ortak çekirdek ders programıyla, yepyeni bir anlayışa kavuşturulmuş yabancı dil öğretimiyle, modüler ve entegre eğitim modeliyle IÜ geleceği öğrencileriyle inşa ediyor.

Geleceği kurmanın hırsına ve iradesine sahip öğrencilerimizle eşsiz bir kampüsün yarattığı üretken ortamda buluşmayı diliyoruz...

Prof. Dr. Hasan Bülent KAHRAMAN
FMV Işık Üniversitesi Rektör

İlgili Dosyalar