Ders Programı

Ders Listesi

TIM 501 Yaratıcı Düşünme
TIM 503 Stratejik Teknoloji Yönetimi
TIM 513 Teknoloji Öngörüsü
IE 543 Bilgisayar Bütünleşik İmalat
ME 541 İmalata Uygun Tasarım
IT 541 Bilişim Sistemlerinin Tasarımı
IT 543 Bilişim Sistemleri ve Karar Verme
MAN 509 Yönetim Ekonomisi
MAN 543 Liderlik ve Takım Yönetimi
MAN 545 Ar-Ge Yönetimi
TIM 502 İnovasyon Yönetimi
TIM 504 Bilgi Yönetimi
TIM 51 Fikri Mülkiyet Hakları
IT 526 EnformasyonToplumunda Girişimcilik
IT 542 Hizmet Sektöründe Bilişim Teknolojileri Destekli Gelişmeler
IE 542 Tedarik Zinciri Yönetimi ve İnovasyon
IE 544 Öğrenen Kurumlar
MAN 541 Yeni Ürün Geliştirme ve Tasarımı
MAN 544 Proje Yönetimi
MAN 504 Yöneticiler için Finansal Analiz ve Araçları
MAN 546 Girişimcilik: İş Kurma ve Geliştirme
MIS 544 Teknoloji Yönetiminde Liderlik ve Yaratıcılık

İlgili Dosyalar