İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi


"Kendimizi her bir öğrencimizin geleceğinden sorumlu hissediyoruz"

 

Prof. Dr. Serhat Koloğlugil
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı

Fakülte Hakkında

Fakültemizin hedefi, günümüzün değişen ekonomik, sosyal ve siyasal ortamında geleceğe uyum sağlayabilecek, geleceği şekillendirecek doğru stratejik kararları verebilecek mezunlar yetiştirmektir. 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, öğrencilerini günümüzün ve yarının sorunlarına etkin çözümler getirebilmeleri ve değişen koşullara kolaylıkla uyum sağlayabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatarak yetiştirmeyi; onlara bağımsız düşünme yeteneği kazandırmayı; yaratıcılık, dinamizm ve özgüven aşılamayı ilke olarak benimsemiştir.

Fakültemiz bünyesinde İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Enformasyon Teknolojileri, Psikoloji, İnsan ve Toplum Bilimleri  olmak üzere altı bölüm; İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Lojistik Yönetimi, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri(İngilizce), Yönetim Bilişim Sistemleri(Türkçe), Enformasyon Teknolojileri, Psikoloji(İngilizce), Psikoloji(Türkçe), İnsan ve Toplum Bilimleri  olmak üzere on iki program bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, ilk yılda ortak eğitim görmekte; ikinci yılda farklılaşma başlamakta ve son iki yılda ise, eğitimlerini ağırlıklı olarak alanlarına uygun program dersleri alarak sürdürmektedir. Bu aşamada ve daha sonraki dönemlerde istenirse yatay geçiş kuralları içinde program değiştirilebilmektedir. Özetle, öğrenciler daha geniş bir alanda başlayıp özel alanlarına doğru yönelmektedir.

FMV Işık Üniversitesi'nin yaratıcılığa önem veren eğitim felsefesinin doğrultusunda fakültemiz, öğrencilerine zorunlu temel derslerin yanı sıra çok sayıda seçmeli ders alma imkânı sunmaktadır. Öğrencilerimiz bu sayede ilgi alanlarına göre değişik seçmeli dersler alarak eğitimlerini biçimlendirmekte, çok-disiplinli bir eğitime kavuşmaktadır. Fakültemiz öğrencileri çift ana dal ve yan dal eğitimi alma olanağına da sahiptir ve özellikle yan dal sertifikası almaları teşvik edilmektedir.

Fakültemiz programları Pearson Assured Uluslararası Akreditasyonu onay sürecini başarıyla tamamlayarak kalitesinin uluslararası düzeyde tanınmasını sağlamıştır. Fakültemiz programları bu kalite şemsiyesi altındadır. İçinde bulunduğumuz yıldan başlayarak tüm mezunlarımızın uluslararası arenada görünülürlüğün artacağına inanıyoruz. Bütün bunların ötesinde, üniversitemizin tüm diğer fakülte ve bölümlerinde olduğu gibi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi de öğrencilerini, Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve çağdaş kimlikli, akademik ve etik değerlere sahip, çalışkan birer insan olarak Türkiye ve dünyaya kazandırma amacı taşımaktadır.

İlgili Dosyalar