İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Paylaş

Fakülte Hakkında

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, öğrencilerini günümüzün ve yarının sorunlarına etkin çözümler getirebilmeleri ve değişen koşullara kolaylıkla uyum sağlayabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatarak yetiştirmeyi; onlara bağımsız düşünme yeteneği kazandırmayı; yaratıcılık, dinamizm ve özgüven aşılamayı ilke olarak benimsemiştir.

Fakültemizin hedefi, günümüzün değişen ekonomik, sosyal ve siyasal ortamında geleceğe uyum sağlayabilecek, geleceği şekillendirecek doğru stratejik kararları verebilecek mezunlar yetiştirmektir. 

Fakültemizin misyonu, bugünü ve geleceği şekillendiren temel teknolojik trendlere referansla, bu teknolojik gelişmelerin iktisadi, sosyal, yönetimsel ve davranışsal etkilerini anlayabilecek ve bu dönüşümü yönetebilecek liderler yetiştirmektir.

Vizyonumuz 21. yy.'ın teknoloji odaklı sosyal ve idari bilimler fakültesini yaratmaktır.

Fakültemizdeki öğretim üyeleri doktora derecelerini dünyanın ve Türkiye'nin öncü üniversitelerinden almış olup, kendi alanlarında uluslararası düzeyde araştırma ve yayın yapan akademisyenlerdir. Fakültemizin felsefesi, araştırma ve eğitimi birbirinden bağımsız alanlar olarak değil, ortak bir sürecin unsurları olarak görmektedir. Bu yüzden hem lisansüstü programlarımızdaki hem de lisans programlarımızdaki öğrencilerimiz, mesleki bilgi birikimiyle beraber sorgulama ve araştırma yetkinliklerini de kazanmaktadır.

Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi üniversitemizin diğer tüm fakülte ve bölümlerinde olduğu gibi, öğrencilerini Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve çağdaş kimlikli, akademik ve etik değerlere sahip, çalışkan birer insan olarak Türkiye ve dünyaya kazandırma amacı taşımaktadır.