Danışma Kurulu

  • Dr. Öğr. Üyesi Tonguç Yavuz (Bilgi Ünv. – Mezun/Akademik üye)
  • Prof. Dr. Tankut Atan (Bahçeşehir Ünv. – Akademik üye)
  • Şafak Arslan (Işık Ünv. – Mezun üye)
  • Çağrı Akoğlu (Finans JCR Eurasia Rating – Mezun Üye)
  • Mert Badalıoğlu (Gtech Big Data Analytics – Profesyonel üye)
  • Arda Güreller (Ercisson – Profesyonel üye)

İlgili Dosyalar