Ders Tanımları

Ders Kod Ders Adı Kredi
IT 500 Lisansüstü Seminer (Graduate Seminar) Kredisiz
Lisansüstü öğrencilerinin, fakülte üyelerinin ve misafir konuşmacıların verdiği enformasyon teknolojileri konularının sunumlarını içeren seminerler.
IT 506 Bilgisayar Ağları Uygulamaları (Computer Networking Applications) (3+0+0)3
Yerel/Geniş alan ağ teknoloji ve sistemleri, ağlar arası bağlantıların oluşturulması, internet uygulamaları (e-posta, dosya aktarımı, Web,Internet telefonu ve SIP), istemci/sunucu etkileşimi, servis kalitesi kavramı ve gerçeklenmesi, ağ tasarım ve gerçeklenmesi, ağ yönetimi ve işletimi.
IT 512 Internet Programlama Teknikleri (Internet Programming) (3+0+0)3
Internet ve uygulamalarına giriş, Çoklu katma ve dağıtık mimariye uygun olarak yeni nesil web için programlama dillerinin kullanımı; Web hizmet vericileri (IIS, Apache), güncel ön-uç ve arka-uç programlama dilleri dinamik HTML, Javascript, PHP, MySQL. Dönem projeleri.
IT 520 Veritabanı Yönetim Sistemleri (Database Management Systems) (3+0+0)3
İlişkisel veritabanlarının temelleri. Nesne-ilişki modellemesi. İlişkisel model. Veri tanımlaması ve sorgulama dilleri. Normal formlar ve veritabanı tasarımı. Fiziksel tasarım ve erişim stratejileri. Veri yerleşim planları, arabellek sistemleri, dosya yönetimi, indeksleme teknikleri, sorgu işleme metodolojileri, ilişkisel işlemlerin geliştirilmesi, dışsal sıralama, sorgu optizasyonu. İşlembilgi modelleri, eşzamanlı çalışma kontrol algoritmaları, veritabanı kurtarma.
IT 524 Geleneksel olmayan Veritabanlari (Non-Traditional Databases) (3+0+0)3
Multimedya veritabanları, metinsel veritabanları, zamansal ve uzamsal veritabanları gibi bağıntısal olmayan veritabanlarının yönetimi. Bu veritabanlarının kullanım amaçları ve yaygın uygulamaları; varolan sistem ve standartlar; bu tür veritabanlarının modellenmesi ve kullanımı.
IT 527 Ağ Güvenliği (Network Security) (3+0+0)3
Güvenlik saldırıları, hizmetler ve mekanizmaları. Geleneksel ve açık anahtarlı şifrelemeye kısa genel bakış. Ağ güvenliği uygulamaları, kimlik doğrulama, elektronik posta, IP ve Web güvenliği. Sistem güvenliği konuları, ağ yönetimi güvenliği, izinsiz girişi sezme ve engelleme, güvenlik duvarları.
IT 531 Bulut Bilişimi İçin Veri Depolamanın Temelleri (Storage Preliminaries for Cloud Computing) (3+0+0)3
Gerekli veri depolama ve yönetimi teknolojilerindeki kavramlar. Direct-Attached Storage (DAS), Storage Area Network (SAN), Network Attached Storage (NAS), Internet Protocol Storage Area Network (IP-SAN), Content-Addressed Storage (CAS). İş devamlılığı. Sanallaştırma teknolojileri. Veri depolama altsistemleri ve temelinde yatan protokoller.
IT 535 İleri Veri Ambarlama ve Veri Madenciliği (Advanced Data Warehousing and Data Mining) (3+0+0)3
Veri madenciliğinde ileri konular: model doğruluğunun değerlendirilmesi, çok boyutlu veri analizi, veri görselleştirme teknikleri, özel ve çoklu ortam veritabanlarından madencilik, ardışıl örüntü madenciliği. Veritabanlarında benzerlik arama, metin madenciliği, Web madenciliği. Veri küplerinin hesaplanması, Çevrimiçi Analitik İşleme (OLAP) ile veri dizinlenmesi ve OLAP sorgulama işlemi.
IT 536 Bilişim Teknolojilerinde Dış Kaynak Kullanımı (IT Outsourcing) (3+0+0)3
Bilişim teknolojilerinde dış kaynak kullanımında modeller ve adımların analizi, yönetsel, operasyonel ve teknik meseleler ve yaklaşımlar. Bilişim teknolojilerinde offshoring, çoklu kaynak kullanımı, kulanılan yöntemler ve teknikler. İlişki yönetimi, koordinasyon sorunları, çevik yöntemlerin kullanımı ve global yazılım geliştirme bağlamı, dış kaynak kullanımına yeterlilik ve proje bağlam faktörlerinin analizi.
IT 538 Semantik Web (Semantic Web) (3+0+0)3
Semantik web vizyonu. Yapisal web dokümanları: XML. Web kaynaklarının tanımlanması: RDF. Web ontoloji dilleri: OWL ve diğer diller. Mantık ve çıkarım: kurallar. Semantic web uygulamaları. Ontoloji mühendisliği.
IT 580 Dönem Projesi (Term Project) Kredisiz
Bir bilişim teknolojileri konusunun bir öğretim üyesinin gözetiminde tezsiz yüksek lisans programındaki öğrenciler tarafından ayrıntılı incelenmesi.
IT 581-589 Enformasyon Teknolojisinde Özel Konular (Special Topics in Information Technologies) (3+0+0)3
Bilişim teknolojileri alanındaki güncel teknolojik ya da kuramsal gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların çalışılması.
IT 590 Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis) Kredisiz
Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciler tarafından akademik danışmanları gözetiminde bir Yüksek Lisans Tezi'nin hazırlanması

İlgili Dosyalar