İç Mimarlık (Tezli/Tezsiz, Türkçe)

Program Hakkında

Işık Üniversitesi, İç Mimarlık Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, alanında uzmanlık düzeyinde eğitim veren bir programdır. 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında eğitime lisans eğitimi ile başlayan İç Mimarlık bölümü, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programını 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında başlatmıştır. İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı, lisans eğitiminden sonra öğrencilerin gerek evrensel gerek zihinsel boyutta mesleki açıdan geliştirilmelerini amaçlar. Bu anlamda eğitim sürecinde, algılama, düşünme, irdeleme, fikir geliştirme, araştırma, karşılaştırma yöntemleri, proje uygulamaları ile öğrencilerin tasarım becerilerini geliştirerek, iç mimarlık alanında yöntem, teknik ve uygulama açısından daha geniş bir perspektif kazandırmayı ve uzmanlaşmayı hedefler. Ayrıca iç mimarlığın modern eğilimleri, yeni teknolojileri iç mimariye adaptasyonu takip edilerek, mesleğin sanat, estetik ve teknik konularını da içeren bir eğitim verilmektedir. Lisans Programı, İç Mimarlık alanını kapsamakta, Mekân Tasarımı ve Mobilya Tasarımı dallarını içermektedir.

İlgili Dosyalar