Ders Programı

PEM 500T Lisansüstü Seminer
PEM 501T Alan Kullanımı Araştırma Metotları
PEM 502T Çevre ve Kent Estetiği
PEM 503T Peyzaj Planlamada Ekolojik Risk Analizleri ve Değerlendirmesi
PEM 504T Rekreasyonel Alan Planlaması
PEM 505T Kentsel Açık ve Yeşil Alan Sistemleri
PEM 506T Tarihi Çevrelerde Peyzaj Planlama ve Tasarımı
PEM 507T Kentsel Yeşil Alanların Bakım ve Onarımı
PEM 508T İç Mekan Bitkileri ve İç Mekan Bitkilendirmesi
PEM 509T Yaya Kullanımlarında Açık Alan Tasarımı
PEM 510T Kültürel Çevre Koruma ve Restorasyonu
PEM 511T Planlamada Katılımcı Yaklaşım ve Yöntemler
PEM 512T Tasarım Akımları
PEM 513T Karayolları Peyzaj Planlaması
PEM 514T İleri Düzey Malzeme Bilgisi
PEM 515T Peyzaj Konstrüksiyonu Ekipmanları
PEM 516T İnteraktif Medya
PEM 517T Animasyon Teknikleri
PEM 518T Modelleme Animasyon
PEM 580T Dönem Projesi
PEM 581T-589T Peyzaj Mimarlığında Özel Konular
PEM 590T Yüksek Lisans Tezi

İlgili Dosyalar