Resim (Tezli, Türkçe)

Program Başkanı

Öğretim Üyeleri

Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

Resim Anasanat Dalı, Resim Tezli Yüksek Lisans Programı, resim sanatı alanında sanat uzmanlığı düzeyinde eğitim verecek bir programdır.

Programın amacı, resim sanatı alanında çağdaş sanat birikimleri ile donanımlı, kuram ve uygulama bütünlüğünde sanatsal yaratma süreçleri içinde kendi sanatsal deneyimlerini yaratmaya yönelik özgün çalışmalar yapabilen sanatçı adayları yetiştirmektir.

Programın ileriye yönelik hedefleri arasında iyi eğitim almış sanatçı adayları yetiştirmenin yanı sıra yoğunlaşan sanat ortamımızda ve eğitim kurumlarımızda eksikliği duyulan alanlarda görev alabilecek nitelikli sanatçı ve sanatçı-öğretim üyesi adayları yetiştirmek gibi orta ve uzun vadeli mesleki hedefleri de bulunmaktadır.

İlgili Dosyalar