Klinik Psikoloji (Tezli/Tezsiz, Türkçe)

Program Hakkında

Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Lisansüstü Eğitim Programları, teorik ve uygulamalı bilgileri, güncel bilimsel araştırmaların ışığında öğrencilerin akademik alt yapılarını güçlendirmek amacı ile 2014 yılında kurulmuştur. Eğitim dili Türkçe olan programlarda, yetişkin ve çocuk-ergen alt-dalları mevcuttur.

Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı hem tezli hem de tezsiz (projeli) modüller içermektedir. Programın ilk yılı yoğun teorik eğitimden oluşmaktadır. Programın ikinci yılı ise uygulamaya yönelik olup staj, süpervizyon altında psikolojik danışmanlık hizmeti ve tez/proje çalışmalarından oluşmaktadır.

Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Lisansüstü Eğitim Programlarında, klinik Staj haftada 8 saat olmak koşulu ile işbirliği yapılacak hastane veya terapi merkezlerinde yürütülmektedir. Danışanlarla yürütülen psikolojik danışmanlık hizmeti ise bölüm öğretim üyeleri veya tecrübeli uzmanların ders kapsamında verdiği süpervizyon altında gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz, Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi ile işbirliği içinde danışanlarını takip etmekte ve süpervizyon dersinden başarılı sayılabilmek için en az 2 danışanını, en az 6 seans takip etmiş olmalıdır. Bu uygulamalar ile Klinik Psikoloji Lisansüstü öğrencilerine psikolojik değerlendirme ve psikoterapi becerileri konusunda deneyim olanağı tanınır. Böylelikle öğrencilerin klinik psikoloji alanında teorik olarak öğrenilen, kabul gören bilimsel yaklaşımları (bilişsel, bilişsel/davranışçı, davranışçı, gibi) uygulamada deneyimleme imkanı bulmaları hedeflenmektedir.

Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programlarından mezun öğrencilerimiz, diplomalarında yazdığı şekilde "Klinik Psikolog" olarak unvan kazanmaktadırlar.

Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programlarında burs imkanı olduğu gibi, Akademisyen Yetiştirme Desteği Programı kapsamında, akademisyen olmak isteyen klinik psikolog adayları öğrenim ücreti ödemeyecek şekilde burs kazanıp, araştırma ve ders asistanı olarak deneyim kazanma imkanı da bulmaktadır.

Yüksek lisans programlarımızdan uzmanlık derecelerini alan klinik psikologların aşağıdaki konularda bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir:

  • Psikopatolojik değerlendirme
  • Terapötik ilişki kurma ve klinik görüşme teknikleri
  • Psikoterapi alanında bilimsel yaklaşımları süpervizyon altında uygulamada deneyimleyerek öğrenme
  • Meslek etiği
  • Psikoloji alanında yapılan araştırmaları takip etme, yorumlama ve eleştirme
  • Araştırma yöntemleri ve istatistik

Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programları Yetişkin Alt Dalı, yetişkin bireylerin ruh sağlığına odaklanan bir eğitim verir. Sınırlı sayıda kontenjan ile öğrenci kabul eden Yetişkin Klinik Yüksek Lisans Programı, yetişkin psikopatolojisini temel alan kuramlar ve uygulamaya yönelik dersler içermektedir. Ağırlıklı olarak Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü odaklı bir yaklaşım benimsenmiştir. Öğrenciler, Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi bünyesinde kendi danışan ağıyla oluşturduğu, bireysel seanslarını yürütürken, 3 kişilik gruplar halinde alanında uzman hocalarımızdan grup süpervizyonu almaktadırlar.

Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programları, bünyesinde Çocuk-Ergen Alt Dalı barındıran Türkiye'deki sayılı programlardan biridir. Sınırlı sayıda kontenjan ile öğrenci kabul eden Çocuk-Ergen Klinik Yüksek Lisans Programı, öğrencilerimiz çocuk ve ergen psikopatolojisi, duygusal ve davranış sorunları, okul ve aile problemleri gibi birçok alanda araştırma, psikolojik değerlendirme, danışmanlık ve psikoterapi eğitimleri almaktadır. Öğrenciler grup süpervizyonları ile danışanlarına hizmet vermekte ve bu süreçte uzun yıllardır alanda çok başarılı olan tecrübeli uzmanlardan eğitim almaktadırlar. Programda ağırlıklı olarak Bilişsel Davranışçı Terapi ile Oyun Terapisi teori ve pratiklerine yer verilmektedir. Bu terapi yöntemiyle birlikte öğrenciler çeşitli kuramları öğrenmekte, bu kuramlara yönelik süpervizyon eşliğinde uygulamalar yapmaktadırlar.

İlgili Dosyalar