Ders Programı

Ders Listesi

EE 500 Lisansüstü Seminer
EE 501 Olasılık ve Rassal Süreçler
EE 505 Bilgi Kuramı ve Kodlama
EE 540 Hata Saptama ve Öz Denetimli Sayısal Sistemler
EE 550 İleri Sayısal İşaret İşleme
EE 551 Uyarlamalı İşaret İşleme
EE 552 Dizilim İşaret İşleme
EE 556 Sayısal Süzgeç Tasarımı
EE 560 İleri Mikrodalga Devre Tasarımı
EE 562 Mikrodalga Kuvvetlendiricileri
EE 567 İki Boyutlu İşaret ve Görüntü İşleme
EE 570 Sayısal İletişim
EE 571 Gezgin İletişim Sistemleri
EE 572 Telsiz İletişim
EE 575 İletişim Ağları
EE 578 Kablosuz Duyarga Ağları (Wireless Sensor Networks)
EE 576 Telsiz Ağlar
EE 580 Dönem Projesi
EE 584 Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular: Dijital Video İşleme
EE 585 Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular: DSP Mimarisi, Programlama ve Uygulamaları
EE 586 Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular : Ses ve Konuşma İşaret İşleme
EE 587 Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular : EKG İşaret İşleme
EE 590 Yüksek Lisans Tezi
EE 601 Kestirim Kuramı
EE 620 Doğrusal Sistem Kuramı
EE 655 İleri Görüntü İşleme
EE 672 Yüksek Hızlı İletişim Ağları
EE 681-689 Elektronik Mühendisliğinde Özel Çalışmalar I-IX
EE 690 Doktora Tezi

İlgili Dosyalar