Tarihçe

Tarihçe

Eğitim - Öğretim hayatına 1996 yılında başlayan Işık Üniversitesi, 138 yıllık köklü bir eğitim geleneğinin, Feyziye Mektepleri Vakfı'nın eseridir.

14 Aralık 1885 yılında Selanik'te Feyz-i Sıbyan Mektebi ile hizmet vermeye başlayan kurum; Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan döneme; ulusal egemenliğe, Atatürk ilke ve inkılaplarına tanıklık etmiş ve 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün onayı ile Işık Lisesi adını almıştır.

Aynı zamanda Yüce Önder Atatürk'ün öğrenim gördüğü Şemsi Efendi Mektebi'ni bünyesine katan bir öğretim kurumu olmanın da onurunu taşımaktadır.

Nişantaşı, Ayazağa ve Erenköy'deki anaokulları, ilköğretim okulları ve liseleri gibi, Feyziye Mektepleri Vakfı eğitim zincirine eklenen Işık Üniversitesi de sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Üniversitemiz, Işık geleneğinden güç alan eğtim-öğretim kadrosu ve ülkemizin önde gelen bilim adamları ile çağdaş eğitim anlayışı içerisinde gençlerimizin geleceğini yönlendirmektedir.

1996 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan Işık Üniversitesi bugün 3 Fakültede 23 lisans programı, 1 Yüksekokulda 9 ön lisans programı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde 43 yüksek lisans ve 6 doktora programıyla birlikte, Yabancı Diller Okulu ve Sürekli Eğitim Merkezi ile öğrencilere eğitim olanağı sağlamaktadır.

İlgili Dosyalar