Işık'ta Araştırma

IŞIK’ta Araştırma, eğitimle araştırmayı bütünleştirmenin yanı sıra,
baştan başa çözümler üreten, bölüm / program / disiplin / alan
tanımlarıyla sınırlanmamış, takım çalışması içinde yapılan bir
bilgi transferi yaklaşımını benimsemektedir.

Uygulama ve
Araştırma Merkezleri

Işık Üniversitesi'nde yer alan araştırma merkezleri ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

IŞIK TTO

FMV Işık Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin
(IŞIK TTO) kuruluş amacı, bilimsel ve teknolojik
bilgi birikiminin toplumsal faydaya, ekonomik
değere dönüştürülmesine katkı sağlamasıdır.

BAP Birimi

BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) Birimi, yüksek öğretim kurumlarındaki bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla kurulmuştur. Üniversitemizin tüm öğretim elemanları BAP Komisyonuna başvurarak bilimsel araştırmaları için kaynak alabilirler.