Işık'ta Araştırma

IŞIK'ta Araştırma, eğitimle araştırmayı bütünleştirmenin yanı sıra, baştan başa çözümler üreten, bölüm / program / disiplin / alan tanımlarıyla sınırlanmamış, takım çalışması içinde yapılan bir bilgi transferi yaklaşımını benimsemektedir.