Uluslararası İlişkiler (Tezli/Tezsiz)

Uluslararası İlişkiler (Tezli/Tezsiz)

Program Hakkında

Program, öğrencilere Uluslararası İlişkiler alanında kapsamlı bir akademik eğitim sağlamayı hedeflemektedir. İki büyük dünya savaşı, İki kutuplu Soğuk Savaş deneyimi, ekonomik krizler, 11 Eylül ve diğer terör saldırıları, Arap isyanları, bölgesel ve vekalet savaşları, küresel iklim değişikliği ve Covid-19 salgını gibi son iki yüzyılda yaşadığımız büyük olaylar, hem küresel hem ulus-devlet süreçlerini ve bu iki eksen arasında gidip gelen toplumsal ve siyasal dinamikleri daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda bütün küresel tezlere ve görüşlere rağmen ulus-devletlerin ne kadar dirençli ve kalıcı olduğu da göz önüne serilmiştir. Bu bağlamda Uluslararası İlişkiler konuları hem sistemsel ve küresel, hem ulus-devletler seviyesinde, ve ayrıca yerel kurumlar ve siyasal karar vericilerin bireysel motivasyonları seviyelerinde çözümlenmeye devam etmektedir.

Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programlarımız, hem öğrencilerin konuyla ilgili belli bir temel ve altyapı oluşturmalarını, hem de disiplinler arası bir bakış açısıyla, eleştirel ve sorgulayıcı bir perspektif edinmelerini amaçlamaktadır. Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı mezunları bürokrasi, diplomasi, sivil toplum kuruluşları, hükümetler arası örgütler ve çok uluslu şirketlerde çalışabilir veya Uluslararası İlişkiler veya ilgili alanlarda doktora çalışmaları yapabilirler. Tüm lisans programları mezunlarına, devlet ve askeri personele, hükümet dışı örgüt üyelerine, düşünce kuruluşlarına, gönüllü kuruluşlara, özel sektör ve medya çalışanlarına hitap eden bir programdır. Programda tezli ve tezsiz seçenekler mevcuttur. Tüm dersler İngilizce olarak ve hafta içi akşamları veya hafta sonları verilmektedir.

İlgili Dosyalar