Başvuru Koşulları

SİBER GÜVENLİK TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Siber Güvenlik Lisansüstü programları için 2023-2024 Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Döneminde başvuru koşulları:

a)  Tezli Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı

• Lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi olmak, • Lisans mezuniyet genel not ortalaması (GNO) en az 2.00 olmak, • ALES en az 55 puan (SAY) veya eşdeğer GRE/GMAT sınav sonuç belgesi olmak, • İki adet referans mektubu (format bağımsız), • Niyet mektubu (format bağımsız).

b) Tezsiz Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı • Lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi olmak, • Bir adet referans mektubu (format bağımsız).

c) Başarı Puanının Hesaplanması • Tezli YL programı için, ALES (SAY) notunun %50'si + Lisans not ortalamasının %20'si + Bilim sınavı ve Mülakat ortalama notunun %30'u oranında başarı puanının hesaplanması ve başarı puanı sıralamasına göre öğrenci alımı yapılacaktır. • Tezsiz YL programı için Lisans not ortalamasının %50'si + Mülakat ortalama notunun %50'si oranında başarı puanının hesaplanması ve başarı puanı sıralamasına göre öğrenci alımı yapılacaktır.

d) Yatay Geçiş

• Tezsiz Siber Güvenlik Yüksek Lisans'dan Tezli Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programına yatay geçiş yapmak isteyenler, 06 – 08 Şubat 2024 tarihleri arasında  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne dilekçelerini elden veya posta yolu ile iletecektir. Dilekçenin EK'ine ALES SAY en az 55 puan aldığını gösterir Sınav Sonuç Belgesi ve Yüksek Lisans Not Çizelgesi (Transkript) Belgesi eklenmelidir. Yatay geçiş sonuçları 13 Şubat 2024 tarihinde duyurulacaktır.

* Tüm belgeler Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfasındaki çevrimiçi başvuru sekmesinden (https://isikuniversity.my.site.com/enstitu/s/) çevrimiçi olarak yüklenecektir. 

*Başvuru esnasında istenen "Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma" belgesini henüz alamadığı için sunamayan adaylar bu belgeleri kesin kayıtta ibraz edebileceklerdir. Kesin kayıta kadar Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma belgesini alamayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

* Adayların başvuru sürecini eksiksiz tamamlamış olmaları programa kabul edildikleri anlamına gelmemektedir. Program kabulü için başvuru sürecini eksiksiz tamamlayan adayların, başvurdukları programa uygunlukları yazılı sınav ve sözlü mülakatlarla değerlendirilecek, yapılan değerlendirmeler sonucu programa kabul edilen adaylar belirlenecektir.

Önemli Tarihler:

30 Ocak 2024: Lisansüstü 2024 Bahar Dönemi Başvuru Son (UZEM Hariç)
4 – 5 Şubat 2024: Yazılı Sınav ve Mülakat Tarihi (Online)
06 – 08 Şubat 2024: 2023 -2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yy Enstitü Yatay Geçiş başvuruları (13 Şubat Sonuçların İlanı)
06 - 18 Şubat 2024:  2023 -2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yy Enstitü Ders Kaydı
13 –16 Şubat 2024:  2023 -2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yy Enstitü Yatay Geçiş Kayıtları
19 Şubat 2024: 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı derslerinin başlaması 14 haftada (68 gün - Online) ders işlenmektedir.
2 – 6 Ekim 2023: Online kayıt sistemi üzerinden ders ekleme - bırakma ve geç kayıt

İlgili Dosyalar