Moda ve Tekstil Tasarımı (Tezli/Tezsiz, Türkçe)

Moda ve Tekstil Tasarımı (Tezli/Tezsiz, Türkçe)

Program Hakkında

Moda ve Tekstil Tasarımı Anabilim Dalı, Moda ve Tekstil Tasarımı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, tekstilin çeşitli alanlarında uzmanlık düzeyinde eğitim veren bir programdır. Program, öğrencinin uzmanlaşmak istediği alana (baskı, dokuma, giysi) yönelik kuramsal ve uygulamalı bilgisini geliştirmesini, o konuda yenilikçi, yaratıcı ve sanatsal kalitesi yüksek projeler üretmesini amaçlar. Programa farklı disiplinlerde, sektörlerde ya da akademide yer alan herkes başvurabilir. Program, tekstil ve benzeri yaratıcı sektörlerde çalışan tasarımcıların kuramsal ve yaratıcı bilgi açısından daha yetkin hale gelmesine; istenirse de akademik çalışmalarının devamlılığına olanak sağlar.