Sinema ve Televizyon (Tezli/Tezsiz - Türkçe)

Sinema ve Televizyon (Tezli/Tezsiz - Türkçe)

Programın Amacı

İnternet tabanlı görsel-işitsel yayın sistemlerinin hayatımıza girmesi ile birlikte geleneksel Sinema ve Televizyon alanı dönüşmeye ve yöndeşmeye başlamıştır. Bu alandaki kuramsal çalışmalar hali hazırda devam etmekle birlikte, içerik sağlayıcılarının nicel olarak gelişmesi, içerik üretiminin de paralel biçimde gelişmesi gereğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda ülkemiz, geleneksel Sinema ve Televizyon içeriği üretiminde uzmanlaşmış olması yanında, söz konusu yöndeşmenin ardından ihtiyaç duyulan teorik donanıma ve pratik tecrübeye sahip insan gücüne ihtiyaç duymaktadır.

Işık Üniversitesi Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı; Sinemayı, Televizyonu ve Yöndeşen Medyayı birbirinin ardılı ancak birbirinden ayrı olarak ele alan ve her birinin farklı teorik özellikleri olduğunun farkında olan bir yaklaşıma sahiptir. Program, gelişen ve yöndeşen medyanın ihtiyaç duyduğu içerik üretiminde bulunacak, nitelik ve nicelik olarak dünya standartlarını ölçü kabul eden bir anlayışa sahip profesyonelleri eğitme ve istihdama hazır hale getirmeyi hedeflemektedir.

Programın Yapısı

Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı hem tezli hem de tezsiz (projeli) modüller içermektedir.

Görsel işitsel içerikler, üretimleri aşamasında kodlanan mesajla iletişim ağının etkin unsurları olarak bireyden topluma değişim ve dönüşümün de temel yapı taşlarını oluşturur. Yüksek Lisans programı Sinema ve Televizyon bilim dalı başta olmak üzere sanat, medya, iletişim, kültürel çalışmalar, yöntembilim, sosyoloji, psikoloji gibi pek çok farklı bilim alanı ile etkileşim içinde yapılandırılmıştır.

Bugün ülkelerin kalkınmasında en önemli gelir kaynağı olarak görülen yaratıcı endüstrinin ulusal çıkarlar bağlamında gelişmesi sinema ve televizyon endüstrilerinin güçlenmesiyle yakından ilişkilidir. Bu bağlamda önerilen program uluslararası niteliklere erişim noktasında sinema ve televizyon alanını akademik analiz ve üretim sürecinde kazanılması hedeflenen yetkinlikleri dikkate alarak planlanmıştır. Eğitim dili Türkçedir.

İlgili Dosyalar