Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Fakülte Hakkında

FMV Işık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin beş bölümündeki 11 programda, 2 bine yakın öğrenci öğrenim görmektedir. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde, bilgiyi sadece öğrencilerine öğreten değil, aynı zamanda bilgiyi üreten bir akademisyen kadrosundan eğitim alınmaktadır. Fakültemizin öğretim üyeleri aynı zamanda üretken araştırmacılardır. Yaptıkları ve yazdıklarıyla alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilinen saygın bilim insanlarıdır.

Fakültemizin dinamizmi, Işık Okulları'nın bir asrı aşkın kurum geleneği üzerinde durur. Bu gelenek, Feyziye Mektepleri Vakfı'nın 133 yıllık eğitim-öğretim geçmişidir.

Öğretim üyelerimiz sanayi ve sektör ile birlikte ortak projeler yapar. Bu sektör işbirlikleri öğrencilerimizin yaz stajlarında deneyime dönüşür. Son sınıf öğrencilerinin projeleri, sanayinin gerçek gereklerine göre tasarlanarak yürütülür.

Fakültemizin eğitim programları, sektörün gereklerine ve çağın bilgi düzeyine göre tasarlanmıştır. Bunun bir göstergesi olarak, fakültemizin, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri ve Makine Mühendisliği programları MÜDEK akreditasyonuna sahiptir. MÜDEK akreditasyonuna sahip programlarımızın mezunları, uluslararası geçerliliği olan diplomalara sahip olur.

Fakültenin Özgörevi

Işık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin özgörevi:

  • Öğrencilerini akademik temelleri sağlam, yenilikçi, topluma hizmetin önemini benimseyen, küresel normlarda yetkin mühendisler olarak hazırlamak,
  • Ulusal ve uluslararası platformlarda bilim ve teknolojide bilgi üretmek,
  • Bir araştırma ve geliştirme merkezi olarak uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermektir.