Ders Programı

Ders Listesi

CSE 500 Lisansüstü Seminer
CSE 501 İleri Yazılım Mühendisliği
CSE 505 Yazılım Süreçleri
CSE 513 İleri Algoritmalar
CSE 514 Programlama Dillerinin Sözdizimi ve Anlamsallığı
CSE 520 İleri Veritabanı Sistemleri
CSE 529 Veri Madenciliği
CSE 531 İleri İşletim Sistemleri
CSE 537 İleri Ağ Programlama
CSE 538 Bilgisayar Ağları Analizi ve Tasarımı
CSE 546 İleri Bilgisayar Mimarileri
CSE 547 Hata Toleranslı Hesaplama
CSE 550 İleri Bilgisayar Grafiği
CSE 560 İleri Yapay Zeka
CSE 562 Örüntü Tanıma
CSE 563 Bilgisayarla Görme
CSE 565 Yapay Sinir Ağları
CSE 566 Makina Öğrenmesi
CSE 567 Görüntü İşleme
CSE 572 Kriptografi
CSE 580 Dönem Projesi
CSE 581 - 589 Bilgisayar Mühendisliğinden Özel Konular
CSE 590 Yüksek Lisans Tezi
CSE 640 Paralel ve Dağıtılmış Hesaplamada İleri Konular
CSE 645 Bilgisayar Başarım Değerlendirmesi
CSE 661 İleri Doğal Dil İşleme
CSE 664 Bilgisayarla Ses İşleme
CSE 681-689 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Çalışmalar

İlgili Dosyalar