Yönetim

Yönetim

Üniversitemiz vakıf yükseköğretim kurumu olup en yüksek karar organı Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti üyeleri, vakıf yönetim organı tarafından 4 yıl süre ile seçilen en az 7 kişiden oluşur. Üniversite Rektörü, Mütevelli Heyetinin tabii üyesi olup 2547 sayılı Kanun'da belirtilen görevleri ifade eder. Üniversitelerin idaresi rektör, senato ve yönetim kurulu tarafından sağlanır. Senato, rektörün başkanlığında dekanlar ve her fakülteden, fakülte kurullarınca 3 yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü müdürlerinden oluşur. Üniversite yönetim kurulu rektör başkanlığında, dekanlar ve senatoca 4 yıl için seçilecek 3 profesörden oluşur. Genel Sekreter üniversitenin idari işlerini yürütür.

İlgili Dosyalar