Sanat, Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi

Paylaş

Fakülte Hakkında

Fakültemiz; çağdaş, yenilikçi ve disiplinler ötesi bir Tasarım Okulu kimliğiyle; öğrencilerin başarılı olmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri geliştirmelerini ve hızla değişen yaşama ve topluma katkıda bulunmalarını sağlamayı hedef edinmiştir.

Öğrenciler, Işık Üniversitesi'ndeki akranlarıyla, endüstri ortaklarıyla ve dünyanın dört bir yanındaki tasarım topluluklarıyla iletişim ve etkileşimle, eşsiz bir kampüsün yarattığı üretkenlik ve sadece ülkemizde değil küresel anlamda bir sanat, tasarım ve iş merkezi olan İstanbul'un çok yönlü ortamında eşsiz bir eğitim imkanına sahiptir.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, disiplinlerarası ve gerçek yaşam problemleriyle toplumun en acil ihtiyaçlarını karşılamak için, tasarım odaklı problem çözebilme becerisine sahip, çağdaş ve aydın bireyler yetiştirme misyonunu benimsemiştir. Sanat, bilim ve teknolojiyi sentezleyen bir tasarım anlayışı ile yoluna devam etmekte ve bir rol model oluşturmaktadır.

Bu bağlamda; yeni medya, alernatif mekanlar, sanal/artırılmış gerçeklik, parametrik mimarlık, etkileşim tasarımı, servis tasarımı gibi yeni alan ve tanımları disiplinlerarası bir yaklaşımla ele almaktadır.

Öğrencilerimizin, tercih ettikleri alanlarda yetkinlik kazanmalarının yanı sıra, bölümler arasında çift anadal ve yandal olanaklarıyla kültür seviyesi yüksek ve donanımlı entellektüel liderler olmaları, en temel hedeflerimiz arasındadır. Alanlarında uluslararası düzeyde saygın ve seçkin bir öğretim kadrosu ile, tasarımın kuram ve uygulamasına yönelik, öğrencilere çok yönlü bir donanım kazandırma ilkesi ile çalışıyoruz.

130 yılı aşkın Feyziye Mektepleri Vakfı kültürü ile, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, etik değerleri yüksek, çağdaş, laik ve çalışkan birer IŞIK olan öğrencilerimizle birlikte geleceği tasarlıyor ve şekillendiriyoruz.