Orta Doğu Çalışmaları (Tezsiz)

Orta Doğu Çalışmaları (Tezsiz)

Program Hakkında

Dünyanın en çekişmeli bölgelerinden olan Ortadoğu, her zaman akademik, siyasal ve gündelik tartışmaların ilgi odağı olmuştur. Bölgenin tarihi antik çağlara uzanmakta, ve bölge dünyanın çok çeşitli halklarına, kültürlerine, dinlerine ve medeniyetlerine ev sahipliği yapmaktadır. Günümüzde yerleşik demokrasilerin liderleri ve karar vericileri ile Rusya ve Çin gibi büyük güçler, gelecekteki menfaatleri için Ortadoğu siyasetiyle ilgilenme ihtiyacı içerisinde olmuştur. Dünyanın birçok yerinden araştırmacı ve siyasa yapıcılar, bugün Suriye ve Irak'ta neler olduğunu anlama, Batı'nın İran'la olan anlaşmasının gelecekte barışı ve bölge dinamiklerini nasıl etkileyeceğini kavrama çabası içindedir. Arap isyanlarıyla birlikte Tunus, Mısır ve Libya'da ortaya çıkan gelişmeler, bütün dünyaya Ortadoğu'nun dünya siyasetinin önemli merkezlerinden biri olduğunu ve olmaya devam edeceğini göstermiştir.

Işık Üniversitesi'nin Ortadoğu Çalışmaları yüksek lisans programının temel amacı, öğrencilere bölgeyi etkileyen siyasal, ekonomik ve kültürel dinamiklerle ilgili eleştirel bir bakış açısı sağlamaktır. Program disiplinler arası bir niteliktedir. Ekonomiden ve uluslararası siyasetten tarih, antropoloji ve siyaset bilimine kadar uzanan geniş ve çok yönlü bir perspektif sunacak şekilde tasarlanmıştır. Ortadoğu çalışmaları yüksek lisans programı tezsiz bir programdır ve bu programdan mezun olabilmek için 30 kredilik bir ders yükünün tamamlanması ve bir dönem projesi hazırlanması gerekmektedir. Programın güçlü yanlarından biri Arapça ve İbranice dillerinde başlangıç seviyesinde verilen eğitimdir. Dersler akşamları veya haftasonlarına denk gelecek şekilde düzenlenmekte, ve tümüyle İngilizce olarak verilmektedir. Program Maslak kampüsümüzde yer almaktadır; İstanbul'un iş merkezlerine yakın ve kentsel ulaşım araçlarıyla ulaşımı oldukça kolaydır.

Kimler Başvurabilir?

Program, Ortadoğu siyaseti, ekonomisi ve kültürü konularında uzmanlık kazanmak isteyen herkese açıktır. Farklı lisans eğitimi alanlarından gelen, gerek devlet ve askeri personel, gerek sivil toplum, düşünce kuruluşları ve birçok dernek çalışanları, ve ayrıca özel sektör ve medya sektörü çalışanları programa başvurabilir.

İlgili Dosyalar