Ders Programı

 
Tezli Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans Ders Programı

21 Kredilik ders
     12 kredilik kısmı Bölüm dersi (IT & MIS) olmalıdır.
             Bölüm derslerinin en fazla 6 kredilik kısmı ileri düzey Bölüm Lisans dersi olabilir.
     9  kredilik kısmı ise herhangi bir enstitüde açılan -bölüm içi ya da dışı- tüm derslerden seçilebilir.
Seminer dersi alınmalıdır.
Tez çalışması tamamlanmalıdır.
Öğretim süresi 4 yarıyıldır.


Tezsiz Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans Ders Programı

30 Kredilik ders
      15 kredilik kısmı Bölüm dersi (IT & MIS) olmalıdır
            Bölüm derslerinin en fazla 9 kredilik kısmı ileri düzey Bölüm Lisans dersi olabilir
      15 kredilik kısmı ise herhangi bir enstitüde açılan -bölüm içi ya da dışı- tüm derslerden seçilebilir.
Proje çalışması tamamlanmalıdır.
Öğretim süresi 2 yarıyıldır.

İlgili Dosyalar