Finans Mühendisliği (Tezsiz, İngilizce)

Finans Mühendisliği (Tezsiz, İngilizce)

Finans Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için en az 10 ders (30 kredi), lisansüstü seminer dersi (kredisiz) ve dönem projesinin (kredisiz) başarılı olarak tamamlanması gerekmektedir. Öğrenciler derslerini, aşağıda belirtilen derslerden isteğe bağlı olarak danışman desteği ile seçebilirler. Öğrenciler, toplam ders gereksiniminin en az %50'sini Finans Mühendisliği kodlu derslerden, geriye kalan dersleri diğer programlardan danışman desteği ile seçebilirler.

İlgili Dosyalar