İş Sağlığı ve Güvenliği Programı (Tezsiz, Türkçe)

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı (Tezsiz, Türkçe)

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için en az 10 ders (30 kredi), lisansüstü seminer dersi (kredisiz) ve dönem projesinin (kredisiz) başarılı olarak tamamlanması gerekmektedir. Öğrenciler derslerini, aşağıda belirtilen derslerden isteğe bağlı olarak danışman desteği ile seçebilirler. Öğrenciler, toplam ders gereksiniminin en az %50'sini ISG kodlu derslerden, geriye kalan dersleri diğer programlardan danışman onayı ile seçebilirler.