İnşaat Mühendisliği (Tezli ve Tezsiz, İngilizce)

İnşaat Mühendisliği (Tezli ve Tezsiz, İngilizce)

Yüksek Lisans Programı

İnşaat Mühendisliği yüksek lisans programı "Tezli" ve "Tezsiz" programlar olarak yürütülecektir. Tezli programdan mezun olabilmek için en az 7 ders (21 kredi), lisansüstü seminer dersi (kredisiz) ve yüksek lisans tezinin (kredisiz); tezsiz programdan mezun olabilmek için ise en az 10 ders (30 kredi), lisansüstü seminer dersi (kredisiz) ve dönem projesinin (kredisiz) başarılı olarak tamamlanması gerekmektedir. Öğrenciler derslerini, danışman desteği ile aşağıda belirtilen derslerden seçebilirler. Toplam ders gereksiniminin en az %50'sini CE kodlu derslerden seçilmelidir; geriye kalan dersler danışman onayı ile diğer lisansüstü programlardan ve son sınıf lisans derslerinden (daha önce almadıkları en çok iki ders) seçebilirler.

İlgili Dosyalar