Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı (Tezli ve Tezsiz, Türkçe)

Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı (Tezli ve Tezsiz, Türkçe)

SİBER GÜVENLİK TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET ŞARTLARI

 

Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için en az 18 kredilik 6 Seçmeli (S) dersin, 3 kredilik Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu (Z) dersinin, Seminerin (kredisiz) ve YL Tezinin (kredisiz) başarılı olarak tamamlanması gerekmektedir (En az 21 Kredi ve 120 AKTS).

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için en az 27 kredilik 9 Seçmeli (S) dersin, 3 kredilik Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu (Z) dersinin ve bir yüksek lisans projesinin (kredisiz) başarılı olarak tamamlanması gerekmektedir (En az 30 Kredi ve 100 AKTS).

 

Siber Güvenlik Programı Dersleri

 

Kod

Dersin Adı

Kredi

Ders Saati

AKTS

S/Z

SİBE500

Lisansüstü Seminer

0

(0+1+0)

3

Z

SİBE501

Siber Sistemler ve Bilgi Güvenliği

3

(3+0+0)

8

S

SİBE502

Bilgisayar Ağı Güvenlik Açığı Analizi

3

(2+0+2)

8

S

SİBE503

İleri Şifreleme Sistemleri ve Şifre Çözümleme

3

(2+0+2)

8

S

SİBE504

Sayısal Adli İşlemler ve Siber Saldırılara İlk Müdahale

3

(2+0+2)

8

S

SİBE505

Yazılımların Güvenlik Açığı Analizi

3

(2+0+2)

8

S

SİBE511

Bilgi Sistemi Risk Yönetimi

3

(3+0+0)

8

S

SİBE512

Telsiz ve Tasarsız Ağlarda Güvenlik

3

(3+0+0)

8

S

SİBE513

Internet ve Gezgin Ağlarda Kişisel Verilerin Korunması

3

(3+0+0)

8

S

SİBE514

Bulut Bilgi İşlemde Güvenlik

3

(3+0+0)

8

S

SİBE515

Veri Tabanları, Büyük Veri ve Sosyal Bilgi İşlem İçin Güvenlik

3

(3+0+0)

8

S

SİBE580

Proje

0

(0+0+0)

22

Z

SİBE581

Olay ve Kriz Yönetimi

3

(3+0+0)

8

S

SİBE582

Siber Güvenlik Planlanması ve Yönetimi

3

(3+0+0)

8

S

SİBE583

Siber Saldırı Teknikleri ve Savunma Teknolojileri

3

(3+0+0)

8

S

SİBE584

Penetrasyon (Sızma) Testi

3

(3+0+0)

8

S

SİBE585

Özel Konular

3

(3+0+0)

8

S

SİBE590

Yüksek Lisans Tezi

0

(0+0+0)

60

Z

SİBE5070

Bilgi Güvenliği Denetimi: İlkeler ve Uygulamalar

3

(3+0+0)

8

S

SİBE5700

Siber Güvenlikte Araştırma Yöntemleri ve Etik

3

(3+0+0)

9

Z

 

SİBE500          Lisansüstü Seminer

Lisansüstü Seminer dersi, öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu ders, öğrencilere kendi araştırmalarını planlama, yürütme ve sunma becerilerini kazandırmayı amaçlar. Ayrıca, öğrencilerin araştırmalarını yaptıkları alanda güncel konuları takip etmeleri, araştırma sonuçlarını başkalarına sunmaları ve araştırmaları hakkında geri bildirim alarak geliştirmeleri hedeflenir. Lisansüstü Seminer dersi, araştırma planlama, yürütme ve raporlama teknikleri, konu seçimi ve araştırma sorularının formülasyonu, kaynak toplama ve kaynak değerlendirme teknikleri, araştırma tasarımı ve metodolojisi, veri toplama ve analizi teknikleri, sonuçların yorumlanması ve tartışılması, araştırma sonuçlarının yazılı ve sözlü sunumu, iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve topluluk önünde konuşma becerileri konularını kapsar. Bu dersin hedefi, öğrencilere akademik ve araştırma becerileri kazandırmak, araştırma projelerini planlama ve yürütme becerilerini geliştirmek, araştırma sonuçlarını etkili bir şekilde sunmak ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmektir. Ayrıca, öğrencilerin araştırmaları hakkında geri bildirim alarak ve konuları tartışarak araştırmalarını geliştirmeleri hedeflenir.

 

 

SİBE501          Siber Sistemler ve Bilgi Güvenliği

Siber sistemler ve bilgi güvenliği, bilgisayar sistemleri ve ağlarını güvenli bir şekilde tasarlama, yönetme ve koruma konusunda odaklanan bir disiplindir. Bilgi güvenliğinin tanımı, önemi, amaçları, tehditleri, saldırı yöntemleri, saldırıları önleme ve tespit etme teknikleri. Ağ güvenliği, ağ sınırları, ağ trafiği yönetimi, sanal özel ağlar (VPN), güvenli kablosuz ağlar. Veri güvenliği, veri gizliliği, veri bütünlüğü, veri erişimi, veri depolama ve yedekleme. Siber güvenlik yönetimi, güvenlik politikaları, risk yönetimi, siber saldırıların yönetimi ve yanıt verme. Bu ders, öğrencilere siber güvenlik alanındaki temel kavramları ve teknikleri öğretir ve öğrencilerin siber güvenlik açıklarını belirlemek, önlemek ve ele almak için gereken araçları sağlar.

 

 

SİBE502          Bilgisayar Ağı Güvenlik Açığı Analizi

Bilgisayar ağı güvenlik açığı analizi, bir bilgisayar ağını analiz etmek, zayıf noktaları belirlemek, saldırılara karşı savunma mekanizmaları geliştirmek ve ağ güvenliğini artırmak için gereken teknikler ve araçlar hakkında bir derstir. Ağ güvenliğinin tanımı, önemi, amaçları, tehditleri, saldırı yöntemleri, saldırıları önleme ve tespit etme teknikleri. Ağ bileşenleri, ağ topolojileri, ağların yapılandırılması ve yönetimi, ağ hizmetleri ve protokolleri, ağ güvenliği açıkları. Ağ güvenliği denetimi, güvenlik politikaları, güvenlik risk analizi, ağ güvenlik tehditleri ve savunmaları, güvenlik duvarı yönetimi. Ağ güvenlik araçları, port tarama, güvenlik açığı tarama, saldırı tespiti ve önleme, ağ monitörleme, güvenlik olay yönetimi. Bu ders, öğrencilere bir bilgisayar ağındaki güvenlik açıklarını tespit etmek ve ağ güvenliğini artırmak için gereken teknikleri öğretir. Öğrenciler, ağ güvenliği araçlarını ve yöntemlerini kullanarak, ağ güvenliği açıklarını belirleyecek, analiz edecek ve bunları düzeltmek için gerekli önlemleri alacak becerileri kazanırlar.

 

 

SİBE503          İleri Şifreleme Teknikleri ve Şifre Çözümleme

İleri şifreleme teknikleri ve şifre çözümleme, modern şifreleme teknolojileri hakkında bir derstir. Bu ders, şifreleme teknikleri, kriptografi, şifre çözümleme yöntemleri ve diğer ileri güvenlik araçları hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Klasik şifreleme teknikleri, Cezar şifreleme, Vigenere şifreleme ve diğer klasik şifreleme teknikleri gibi tarih öncesi şifreleme yöntemleri hakkında bilgi. Modern şifreleme teknikleri, simetrik şifreleme, asimetrik şifreleme, blok şifreleme, akış şifreleme, hibrit şifreleme ve benzeri teknikler gibi modern şifreleme teknikleri hakkında bilgi. Kriptografi, şifreleme, şifre çözümleme, dijital imzalar ve kimlik doğrulama gibi kriptografi kavramları hakkında bilgi. Güvenli anahtar yönetimi, anahtar değişimi, anahtar depolama ve anahtar revokasyon gibi anahtar yönetimi kavramları hakkında bilgi. Şifre çözümleme yöntemleri, frekans analizi, diferansiyel kriptanaliz, lineer kriptanaliz ve diğer şifre çözümleme yöntemleri hakkında bilgi. Kriptografi uygulamaları, VPN'ler, SSL/TLS, HTTPS ve diğer uygulamalar gibi kriptografi kullanımı hakkında bilgi. Bu ders, öğrencilere modern şifreleme teknolojilerini, kriptografi ve şifre çözümleme yöntemlerini anlama ve uygulama becerileri kazandırır. Öğrenciler, farklı şifreleme tekniklerini ve kriptografi kavramlarını kullanarak, verilerin güvenliğini sağlamak için çeşitli yöntemleri öğrenirler. Ayrıca, şifre çözümleme yöntemleri kullanarak şifreli verileri çözme becerilerini de geliştirirler.

 

 

SİBE504          Sayısal Sistem Adli işlemleri ve Siber Saldırılara ilk Müdahale

Sayısal sistem adli işlemleri ve siber saldırılara ilk müdahale dersi, dijital forensik ve siber güvenlik alanlarında temel bilgileri kapsar. Adli bilişim, dijital delillerin toplanması, saklanması, analiz edilmesi ve sunulması gibi adli işlemler hakkında bilgi. Dijital delillerin türleri, özellikleri ve toplanması hakkında bilgi. Dijital veri analizi, verilerin incelenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması hakkında bilgi. Dijital cihazlar, bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler ve diğer cihazlar gibi dijital cihazlar hakkında bilgi. Dijital veri saklama, verilerin saklanması, arşivlenmesi ve yedeklenmesi hakkında bilgi. Siber güvenlik, siber saldırı türleri, saldırı tespiti, saldırı önleme ve diğer siber güvenlik konuları hakkında bilgi. İlk müdahale, siber saldırıya yanıt verme, sorun giderme ve ağ ve sistemleri koruma hakkında bilgi. Bu ders, öğrencilere adli bilişim ve siber güvenlik alanlarında temel bilgileri verir. Öğrenciler, dijital delillerin nasıl toplanacağı, analiz edileceği ve sunulacağı hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca, siber saldırı türleri ve siber güvenlik yöntemleri hakkında bilgi edinirler ve ağ ve sistemlerin ilk müdahalesi için gereken becerileri kazanırlar. Ders aynı zamanda, öğrencilerin dijital veri saklama, analiz etme ve yorumlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve dijital cihazlar hakkında da temel bilgileri kapsar.

 

 

SİBE505          Yazılımların Güvenlik Açığı Analizi

Yazılımların güvenlik açığı analizi dersi, yazılım güvenliği konusunda öğrencilere temel bilgileri verir. azılım güvenliği kavramı, yazılım güvenlik açıkları ve tehditler hakkında bilgi. Yazılım sistemleri ve mimarileri, yazılım geliştirme süreçleri, yazılım test teknikleri ve yazılım güvenliği yönetim hakkında bilgi. Güvenlik açığı analizi teknikleri, açık kaynaklı ve ticari yazılımların analizi, kod inceleme teknikleri ve güvenlik testleri hakkında bilgi. Web uygulama güvenliği tehditleri, saldırı teknikleri, web uygulama güvenlik testleri ve web uygulama güvenliği yönetimi hakkında bilgi. Güvenlik açığı düzeltme yöntemleri, yazılım yamaları, düzeltmelerin test edilmesi ve dağıtımı hakkında bilgi. Bu ders, öğrencilere yazılım güvenliği tehditleri ve yazılım güvenliği açıklarının tespit edilmesi ve çözülmesi hakkında bilgi verir. Öğrenciler, yazılım güvenliği yönetim süreci, yazılım test teknikleri ve yazılım mimarisi hakkında bilgi edineceklerdir. Ayrıca, web uygulama güvenliği tehditleri ve saldırı teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaklar ve güvenlik açıklarının düzeltme yöntemleri hakkında bilgi edineceklerdir. Ders aynı zamanda öğrencilerin güvenlik açıklarını tespit etmek için kullanabilecekleri teknikleri öğrenmelerine yardımcı olur.

 

 

SİBE511          Bilgi Sistemi Risk Yönetimi

Bilgi Sistemi Risk Yönetimi dersi, öğrencilere bilgi sistemlerinin güvenliği ve risk yönetimi konularında temel bilgileri sunar. Bilgi güvenliği kavramları, tehditler, saldırılar ve risk yönetimi hakkında bilgi. Bilgi güvenliği risk yönetimi süreci, risk analizi, risk değerlendirme, risk kontrolü, risk iletişimi ve risk takibi hakkında bilgi. Bu ders, öğrencilere bilgi güvenliği kavramlarını, tehditleri, saldırıları ve risk yönetimi sürecini anlatarak bilgi güvenliği risk yönetimi hakkında temel bilgileri verir. Ayrıca, risk analizi, risk değerlendirme, risk kontrolü, risk iletişimi ve risk takibi konularında da bilgi sahibi olacaklardır. Bu ders, öğrencilerin bilgi sistemleri ve verilerinin güvenliğini sağlamak için risk yönetimi stratejilerini ve uygulamalarını anlamalarına yardımcı olur.

 

 

SİBE512          Telsiz ve Tasarsız Ağlarda Güvenlik

Telsiz ve Tasarsız Ağlarda Güvenlik dersi, öğrencilere telsiz ve tasarsız ağların güvenliği konusunda temel bilgileri sunar. Telsiz ve tasarsız ağlar hakkında genel bir tanıtım ve bu ağların nasıl çalıştığı hakkında bilgi. Telsiz ağ güvenliği, telsiz ağların güvenlik açıkları, telsiz ağların şifrelenmesi, telsiz ağların korunması ve telsiz ağlar için güvenlik yöntemleri hakkında bilgi. Tasarsız ağ güvenliği, tasarsız ağların güvenlik açıkları, tasarsız ağların şifrelenmesi, tasarsız ağların korunması ve tasarsız ağlar için güvenlik yöntemleri hakkında bilgi. Telsiz ve tasarsız ağlara yapılan saldırılar, telsiz ve tasarsız ağlara saldırmak için kullanılan araçlar, telsiz ve tasarsız ağlara karşı savunma teknikleri hakkında bilgi. Telsiz ve tasarsız ağlarda güvenlik denetimi, güvenlik açıklarının tespiti, güvenlik testleri, güvenlik denetim raporları ve denetim sonuçları hakkında bilgi. Telsiz ve tasarsız ağlarda uygulama, telsiz ve tasarsız ağların güvenliğinin sağlanması, telsiz ve tasarsız ağlarda güvenlik politikalarının uygulanması ve telsiz ve tasarsız ağlarda güvenlik yönetimi hakkında bilgi. Bu ders, öğrencilere telsiz ve tasarsız ağların güvenliği konusunda temel bilgileri vererek, bu ağlarda güvenlik açıkları, saldırılar ve korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar. Öğrenciler, telsiz ve tasarsız ağların şifrelenmesi, korunması ve güvenlik yönetimi konularında bilgi edineceklerdir. Ayrıca, telsiz ve tasarsız ağlarda güvenlik denetimi, güvenlik testleri ve güvenlik politikalarının uygulanması konularında da bilgi sahibi olacaklardır. Bu ders, öğrencilerin telsiz ve tasarsız ağların güvenliğini sağlamak için güvenlik yöntemlerini anlamalarına yardımcı olur.

 

 

SİBE513          Internet'te ve Gezgin Ağlarda Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin ne olduğu, nasıl toplandığı ve işlendiği hakkında genel bir tanıtım. Kişisel verilerin korunması konusunda yasal düzenlemeler, kişisel verilerin işlenmesinde izin alınması, veri koruma kuralları ve kişisel verilerin güvenliği hakkında bilgi. İnternet ve gezgin ağlarda veri güvenliği, internet ve gezgin ağlarda kişisel verilerin korunması, kişisel verilerin güvenli bir şekilde paylaşılması ve internet ve gezgin ağlarda güvenli iletişim hakkında bilgi. Kişisel veri ihlalleri, kişisel verilerin nasıl çalındığı, kişisel veri ihlallerinin sonuçları ve kişisel veri ihlalleriyle mücadele etmek için alınabilecek önlemler hakkında bilgi. İnternet ve gezgin ağlarda uygulama, kişisel verilerin korunması için alınacak önlemler, kişisel veri güvenliği politikalarının uygulanması ve kişisel verilerin korunması için güvenli uygulamalar hakkında bilgi. Bu ders, öğrencilere internet ve gezgin ağlarda kişisel verilerin korunması konusunda temel bilgileri sunarak, kişisel verilerin nasıl toplandığı, işlendiği ve korunması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar. Öğrenciler, internet ve gezgin ağlarda kişisel verilerin güvenli bir şekilde paylaşılması ve kişisel veri ihlalleriyle mücadele etmek için alınabilecek önlemler konularında bilgi edineceklerdir. Ayrıca, kişisel verilerin korunması için alınacak önlemler, kişisel veri güvenliği politikalarının uygulanması ve kişisel verilerin güvenli uygulamalar hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bu ders, öğrencilerin internet ve gezgin ağlarda kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerine yardımcı olur.

 

 

SİBE514          Bulut Bilgi işlemde Güvenlik

Bulut bilgi işlemde güvenlik dersi, öğrencilere bulut bilişim ortamlarındaki verilerin, uygulamaların ve altyapıların güvenliğini sağlamak için gereken temel bilgi ve becerileri sunar. Bulut bilişim teknolojisi, hizmet modelleri, dağıtım modelleri, sağlayıcılar, veri merkezleri ve uygulamalar hakkında genel bir tanıtım. Bulut bilişim ortamlarında güvenlik tehditleri, saldırı türleri, yasa dışı girişimler, veri kaybı, veri sızıntısı ve kötü amaçlı yazılımlar hakkında bilgi. Bulut bilişim ortamlarında güvenlik çözümleri, veri şifreleme, erişim kontrolü, kimlik doğrulama, denetim izleme, yedekleme ve kurtarma hakkında bilgi. Bulut bilişim güvenlik politikaları, veri gizliliği, veri bütünlüğü, hizmet seviyesi sözleşmeleri, hukuki düzenlemeler ve uyumluluk hakkında bilgi. Bulut bilişim güvenlik uygulamaları, güvenlik testleri, risk yönetimi, olay yönetimi, acil durum yönetimi ve kullanıcı eğitimi hakkında bilgi. Bu ders, öğrencilere bulut bilişim ortamlarında güvenliği sağlamak için gereken temel bilgi ve becerileri sunarak, bulut bilişim teknolojisi, güvenlik tehditleri, güvenlik çözümleri, güvenlik politikaları ve güvenlik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar. Öğrenciler, bulut bilişim ortamlarında güvenlik tehditlerini tanımlamak, güvenlik politikaları oluşturmak, güvenlik çözümleri uygulamak ve güvenlik uygulamaları yönetmek için gerekli bilgi ve becerileri edineceklerdir. Bu ders, öğrencilerin bulut bilişim ortamlarındaki verilerin, uygulamaların ve altyapının güvenliğini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerine yardımcı olur.

 

 

SİBE515          Veri Tabanları, Büyük Veri ve Sosyal Bilgi işlem için Güvenlik

Veri tabanları, büyük veri ve sosyal bilgi işlem için güvenlik dersi, öğrencilere veri tabanları, büyük veri ve sosyal bilgi işlem ortamlarındaki verilerin, uygulamaların ve altyapının güvenliğini sağlamak için gereken temel bilgi ve becerileri sunar. Veri tabanı teknolojisi, veri modelleri, veri yapıları, veri tabanı tasarımı, veri tabanı yönetimi ve veri tabanı güvenliği hakkında genel bir tanıtım. Büyük veri ortamlarında güvenlik tehditleri, saldırı türleri, yasa dışı girişimler, veri kaybı, veri sızıntısı ve kötü amaçlı yazılımlar hakkında bilgi. Sosyal medya ortamlarında güvenlik tehditleri, saldırı türleri, yasa dışı girişimler, veri kaybı, veri sızıntısı ve kötü amaçlı yazılımlar hakkında bilgi. Veri tabanı ortamlarında güvenlik çözümleri, veri şifreleme, erişim kontrolü, kimlik doğrulama, denetim izleme, yedekleme ve kurtarma hakkında bilgi. Veri tabanı güvenlik politikaları, veri gizliliği, veri bütünlüğü, hizmet seviyesi sözleşmeleri, hukuki düzenlemeler ve uyumluluk hakkında bilgi. Büyük veri güvenlik uygulamaları, güvenlik testleri, risk yönetimi, olay yönetimi, acil durum yönetimi ve kullanıcı eğitimi hakkında bilgi. Sosyal medya güvenlik uygulamaları, güvenlik testleri, risk yönetimi, olay yönetimi, acil durum yönetimi ve kullanıcı eğitimi hakkında bilgi. Bu ders, öğrencilere veri tabanları, büyük veri ve sosyal bilgi işlem ortamlarında güvenliği sağlamak için gereken temel bilgi ve becerileri sunarak, veri tabanı teknolojisi, büyük veri güvenliği, sosyal medya güvenliği, güvenlik çözümleri, güvenlik politikaları ve güvenlik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

 

 

SİBE580         Proje

Siber Güvenlik Yüksek Lisans Bitirme Projesi, öğrencilerin siber güvenlik alanında derinlemesine çalışma ve araştırma yaparak, bir proje hazırlamalarını gerektiren bir dersdir. Bu proje genellikle, öğrencilerin siber güvenlik konularında kapsamlı bir araştırma yapmalarını, bir probleme çözüm sunmalarını, uygulama geliştirmelerini veya siber güvenlik sistemleri ve altyapılarının performansını analiz etmelerini gerektirir. Siber Güvenlik Yüksek Lisans Bitirme Projesi, öğrencilerin bilgi ve becerilerini uygulamaları ve teorik bilgilerini pratikte kullanarak derinleştirmeleri için bir fırsat sunar. Proje konusu, öğrencinin ilgi alanına ve öğrenim hedeflerine uygun olarak seçilebilir ve öğrenci bir akademik danışmanın yardımı ile projenin tasarımını, yürütülmesini ve raporlamasını yapar. Siber Güvenlik Yüksek Lisans Bitirme Projesi, öğrencilerin siber güvenlik alanında araştırmacı, liderlik ve analitik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, öğrencilerin siber güvenlik konularındaki bilgi ve deneyimlerini bir proje aracılığıyla kanıtlamalarını sağlar ve siber güvenlik alanında lisansüstü eğitim alan öğrencilerin mezuniyet öncesi bir araştırma veya uygulama deneyimi edinmelerine imkan sağlar.

 

 

SİBE581          Olay ve Kriz Yönetimi

Olay ve felaket yönetimi dersi, öğrencilere felaket yönetimi, acil durum planlama ve uygulama, felaketlerin önceden engellenmesi, hasarın en aza indirilmesi ve normal iş süreçlerinin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yeniden başlatılması için gereken temel bilgi ve becerileri sunar. Olay ve felaket yönetiminin tanımı, önemi ve amaçları hakkında genel bir tanıtım. Acil durum planlama süreci, risk değerlendirme, kaynak tahsisi, iletişim ve uygulama planı hakkında bilgi. Felaket yönetimi süreci, felaket yönetimi takımının oluşturulması, felaket yönetimi planının hazırlanması ve uygulanması hakkında bilgi. Felaketlerin önlenmesi için güvenlik tedbirleri, yedekleme ve kurtarma planları, sistem performans izleme ve güncelleme hakkında bilgi. Felaketlerin neden olduğu hasarı azaltmak için planlama, risk yönetimi, eğitim ve acil durum hazırlığı hakkında bilgi. İş sürekliliği planlaması süreci, iş sürekliliği planı hazırlama, test etme ve uygulama hakkında bilgi. İletişim planı, medya yönetimi, sosyal medya yönetimi, paydaş ilişkileri ve acil durum iletişimi hakkında bilgi. Bu ders, öğrencilere felaket yönetimi, acil durum planlama ve uygulama, felaket önceden engelleme, hasar azaltma ve normal iş süreçlerinin yeniden başlatılması için gereken temel bilgi ve becerileri sunar. Bu dersin amacı, öğrencilere felaketlerin neden olduğu hasarı azaltmak ve normal iş süreçlerini mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yeniden başlatmak için gerekli yöntemleri öğretmektir. Öğrenciler, felaket yönetimi, acil durum planlama, felaket önceden engelleme, hasar azaltma, iş sürekliliği planlaması ve kriz iletişimi konularında bilgi sahibi olacaklardır.

 

 

SİBE582          Siber Güvenlik Planlanması ve Yönetimi

Siber güvenlik planlama ve yönetimi dersi, öğrencilere kurumların siber güvenlik risklerini değerlendirme, yönetme ve koruma stratejilerini geliştirme konusunda temel bilgi ve becerileri sunar. Siber güvenlik yönetiminin tanımı, amaçları, gerekliliği, yönetim süreci ve sorumlulukları hakkında genel bir tanıtım. Risk yönetimi süreci, risk değerlendirme yöntemleri, siber güvenlik risklerinin tanımı ve önceliklendirilmesi hakkında bilgi. Siber güvenlik planlama süreci, siber güvenlik politikaları, prosedürleri, yönergeleri ve standartları hakkında bilgi. Siber güvenlik olayları ve tehditlerin izlenmesi, analizi, raporlanması, kaydedilmesi, yönetimi ve paylaşımı hakkında bilgi. Siber güvenlik olaylarına hızlı yanıt vermek için hazırlık, yanıt süreci, yanıt ekiplerinin oluşturulması ve siber güvenlik olaylarının etkilerinin yönetimi hakkında bilgi. Siber güvenlik eğitim programları, farkındalık kampanyaları, yaptırımlar ve motivasyon yöntemleri hakkında bilgi. Sistemlerin, ağların ve uygulamaların güvenliği için siber güvenlik çözümleri, güvenlik yazılımları, güvenlik cihazları, güvenlik mimarisi ve tasarımı hakkında bilgi. Bu ders, öğrencilere kurumların siber güvenlik risklerini değerlendirme, yönetme ve koruma stratejileri geliştirme konusunda temel bilgi ve becerileri sunar. Bu dersin amacı, öğrencilere siber güvenlik yönetim sürecini, risk değerlendirme ve yönetimi yöntemlerini, siber güvenlik planlamasını, siber güvenlik izleme ve analizini, siber güvenlik olay yönetimini, siber güvenlik eğitimini ve farkındalığını, siber güvenlik çözümlerini öğretmek ve bu konularda bilgi sahibi yapmaktır. Öğrenciler, siber güvenlik risklerini yönetmek ve korumak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaklardır.

 

 

SİBE583          Siber Saldırı Teknikleri ve Savunma Teknolojileri

Siber saldırı teknikleri ve savunma teknolojileri dersi, öğrencilere siber saldırı tekniklerini anlama, savunma teknolojilerini kullanma ve siber güvenlik tehditlerine karşı savunma stratejilerini geliştirme konusunda temel bilgi ve becerileri sunar. Bilgisayar ağları, siber saldırılar, siber güvenlik hedefleri, siber saldırganlar, siber saldırı türleri ve saldırı modelleri hakkında genel bir tanıtım. Saldırganlar tarafından kullanılan saldırı teknikleri, saldırı vektörleri, saldırı yöntemleri ve saldırı araçları hakkında bilgi. Savunma teknolojileri, savunma stratejileri, güvenlik politikaları, güvenlik yazılımları, güvenlik cihazları, ağ güvenliği ve güvenli yazılım kodlama yöntemleri hakkında bilgi. Bilgi toplama, zafiyet tarama, sızma testleri, saldırı senaryoları, saldırı simülasyonu ve zafiyetlerin analizi hakkında bilgi. Siber istihbarat toplama, analizi, paylaşımı, kullanımı ve siber güvenlik risklerinin öngörülmesi hakkında bilgi. Siber savunma stratejileri, olay yönetimi, olay müdahalesi, olay yanıt ekipleri ve savunma senaryoları hakkında bilgi. Etik ilkeler, gizlilik, veri koruma, yasalara uygunluk, siber saldırganlar ve siber suç hakkında bilgi. Bu ders, öğrencilere siber saldırı tekniklerini anlama, savunma teknolojilerini kullanma ve siber güvenlik tehditlerine karşı savunma stratejilerini geliştirme konusunda temel bilgi ve becerileri sunar. Öğrenciler, siber güvenlik risklerini değerlendirmek, zafiyet taraması yapmak, sızma testleri gerçekleştirmek, saldırı senaryoları oluşturmak, savunma stratejileri geliştirmek ve siber saldırılara karşı müdahale etmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaklardır. Bu ders ayrıca öğrencilere etik sorunları ve yasal gereksinimleri anlamalarına yardımcı olacak temel bilgiler de sunar.

 

 

SİBE584          Penetrasyon (Sızma) Testi

Penetrasyon (Sızma) Testi, bir bilgisayar sistemi, ağ veya web uygulamasının güvenlik açıklarını tespit etmek ve bu açıkları istismar ederek yetkisiz erişim elde etmek için gerçekleştirilen bir etik hacking yöntemidir. Bu yöntem, bilgisayar korsanlarının kullanabileceği teknikleri kullanarak bir organizasyonun bilişim sistemlerinin güvenlik açıklarını belirleyerek, bu açıkların neden olduğu riskleri ortaya çıkarmak ve organizasyonun bu açıkları nasıl kapatması gerektiği hakkında öneriler sunmak için yapılır. Penetrasyon Testi dersi, Bilgisayar korsanlarının kullanabileceği teknikler, ağ ve web uygulamalarında kullanılan protokoller ve servisler, güvenlik açıkları ve zafiyetler, penetrasyon testleri sırasında kullanılan araçlar ve yöntemler, penetrasyon testi planlama, hazırlık ve yürütme süreci, penetrasyon testleri sonrası raporlama ve öneriler konularını içerir. Bu dersin hedefi, öğrencilere bilgisayar sistemlerinde güvenlik açıklarını belirleyerek yetkisiz erişim elde etmek için kullanılabilecek teknikleri öğretmek ve organizasyonların bilgi güvenliğini artırmak için penetrasyon testi planlama, hazırlık ve yürütme süreçlerini öğretmektir.

 

 

SİBE 585           Özel Konular

Bu ders, bilgi güvenliği ve siber güvenlik güvenlik alanındaki teknoloji ve inovasyonla ilgili özel konuları ele alır. Yapay zeka, IoT, bulut bilişim, blok zinciri ve diğer yeni teknolojilerin güvenlik açıkları ve riskleri incelenir. Saldırılar, savunma stratejileri, veri koruma ve gizlilik gibi güncel konulara da odaklanır. Öğrencileri sektörel gelişmelerle güçlendirir ve inovasyonun siber güvenlikteki etkisini anlamalarını sağlar.

 

 

SİBE 590           Yüksek Lisans Tezi

Bu ders yüksek lisans düzeyindeki öğrencilere, bilgi güvenliği veya siber güvenlik alanında orijinal ve derinlemesine bir araştırmayı sistematik bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için bir fırsat sunan önemli bir dersdir. Bu ders, öğrencilere bilimsel araştırma yöntemlerini, veri toplama tekniklerini, analiz süreçlerini ve sonuçların etkili bir şekilde raporlanmasını öğretmeyi amaçlar. Öğrencilere tez çalışması yaparken araştırma sorularını belirleme, literatür taraması yapma, araştırma tasarımı oluşturma, veri toplama yöntemleri seçme ve verileri analiz etme gibi adımları kapsar. Aynı zamanda, etik ilkelerin önemini vurgulayarak, öğrencilere araştırma sürecinde doğru ve dürüst davranmayı, veri güvenliğini sağlamayı ve insan haklarına saygı göstermeyi öğretir. Bu ders, öğrencilere bilgi güvenliği veya siber güvenlik alanındaki gerçek dünya sorunlarına çözümler üretme ve katkı sağlama fırsatı sunar. Öğrencilerin akademik ve teknik becerilerini geliştirmelerine, araştırma yeteneklerini artırmalarına ve bilgi güvenliği alanında özgün çalışmalar yapmalarına olanak tanır.

 

 

SİBE 5070          Bilgi Güvenliği Denetimi: İlkeler ve Uygulamalar

Bu ders, öğrencilere bilgi güvenliği denetiminin temel ilkelerini ve uygulamalarını öğretmeyi amaçlar. Denetim süreçlerinin önemini vurgulayan ders, öğrencilere bilgi sistemlerinin ve bilişim altyapısının güvenliğini nasıl sağlayacaklarını öğretir. Bilgi güvenliği denetimi yöntemlerini, tekniklerini ve araçlarını tanıtarak, öğrencilere bilgi güvenliği denetimlerini etkili bir şekilde gerçekleştirebilme yeteneği kazandırmayı hedefler. Denetim planlama ve hazırlık aşamaları, risk değerlendirmesi, güvenlik politikalarının ve standartlarının denetimi, güvenlik tehditlerinin ve zafiyetlerin tespiti, sızma testi sonuçlarının analizi ve raporlama gibi konuları içerir. Bu ders, bilgi güvenliği uzmanlarının bilgi sistemlerini güvenli bir şekilde yönetmelerine, güvenlik açıklarını belirlemelerine ve etkin çözümler geliştirmelerine katkı sağlar. Öğrenciler, bilgi güvenliği denetimi süreçlerini anlayarak ve uygulayarak, organizasyonların veri güvenliğini korumalarına ve siber saldırılara karşı korunmalarına yardımcı olacak becerileri kazanırlar.

 

 

SİBE 5700           Siber Güvenlikte Araştırma Yöntemleri ve Etik

Bu ders, öğrencilerin siber güvenlik alanında nitelikli bir şekilde bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla önemli bir rol oynar. Hem tezsiz hem de tezli programlarda, öğrencilere siber güvenlik alanındaki güncel araştırma yöntemleri ve teknikleri öğretilir. Bu sayede, öğrenciler bilimsel veya uygulamalı bir proje yürütme konusunda hazırlanırken, aynı zamanda etik ilkelerin vurgulandığı bu dersle, gelecekteki siber güvenlik uzmanları etik değerlere uygun davranmayı ve bilgi güvenliğinde sorumluluk sahibi olmayı öğrenirler. Bu ders, mezuniyet sürecinde hem tezli hem de tezsiz öğrencilerin siber güvenlik alanındaki bilgilerini derinleştirmelerine ve donanımlı mezunlar olarak iş hayatına adım atmalarına katkı sağlar.

 

İlgili Dosyalar