Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı (Tezli ve Tezsiz, Türkçe)

Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı (Tezli ve Tezsiz, Türkçe)

SİBER GÜVENLİK TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için 4 tanesi zorunlu ve 3 tanesi de seçmeli olmak üzere en az 21 kredilik 7 dersin, Seminerin (kredisiz) ve YL Tezinin (kredisiz) başarılı olarak tamamlanması gerekmektedir.

 

Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için 4 zorunlu ve 6 seçmeli en az 10 dersin (30 kredi) ve bir yüksek lisans projesinin (kredisiz) başarılı olarak tamamlanması gerekmektedir. Öğrenciler derslerini, aşağıda belirtilen derslerden isteğe bağlı olarak danışman desteği ile seçebilirler.

 

Tezli Yüksek Lisans programdaki öğrenciler, müfredatlarında bulunan üç adet seçmeli derslerden  en çok ikisini  Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan  diğer Yüksek Lisans programlarından danışman onayıyla seçebilirler.

Tezsiz Yüksek Lisans  programdaki öğrenciler, müfredatlarında bulunan altı adet seçmeli derslerden  en çok üç tanesini  Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan  diğer Yüksek Lisans programlarından danışman onayıyla seçebilirler.

 

 Siber Güvenlik Programının Ders Programları:

               Tablo 1- Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

Ders Saati

AKTS

CYS 500

Lisansüstü Seminer (Tezli Program için)

0

(0+1+0)

3

CYS 501

Siber Sistemler ve Bilgi Güvenliği

3

(3+0+0)

9

CYS 502

Bilgisayar Ağı Güvenlik Açığı Analizi

3

(2+0+2)

9

CYS 504

Sayısal Adli İşlemler ve Siber Saldırılara İlk Müdahale

3

(2+0+2)

9

CYS 505

Yazılımların Güvenlik Açığı Analizi

3

(2+0+2)

9

CYS 580

Proje (Tezsiz Program için)

0

(0+0+0)

22

CYS 590

Yüksek Lisans Tezi (Tezli Program için)

0

(0+0+0)

60

Tablo 2- Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

Ders Saati

AKTS

CYS 503

İleri Şifreleme Sistemleri ve Şifre Çözümleme

3

(2+0+2)

7

CYS 511

Bilgi Sistemi Risk Yönetimi

3

(3+0+0)

7

CYS 512

Telsiz ve Tasarsız Ağlarda Güvenlik

3

(3+0+0)

7

CYS 513

Internet ve Gezgin Ağlarda Kişisel Verilerin Korunması

3

(3+0+0)

7

CYS 514

Bulut Bilgi İşlemde Güvenlik

3

(3+0+0)

7

CYS 515

Veri Tabanları, Büyük Veri ve Sosyal Bilgi İşlem İçin Güvenlik

3

(3+0+0)

7

CYS 581-9

Özel Konular

3

(3+0+0)

7

 

İlgili diğer FBE Yüksek Lisans programları dersleri

3

(3+0+0)

7

    Tablo 3- Siber Güvenlik Tezli Yüksek Lisans Programı

1. YARIYIL

 

Kod

Ders Adı

Kredi

Ders Saati

AKTS

CYS 501

Siber Sistemler ve Bilgi Güvenliği

3

(3+0+0)

9

CYS 505

Yazılımların Güvenlik Açığı Analizi

3

(2+0+2)

9

 

Seçmeli Ders*

3

(3+0+0)

7

 

Seçmeli Ders*

3

(3+0+0)

7


Toplam :

12


32

2. YARIYIL

 

Kod

Dersin Adı

Kredi

Ders Saati

AKTS

CYS 502

Bilgisayar Ağı Güvenlik Açığı Analizi

3

(2+0+2)

9

CYS 504

Sayısal Adli İşlemler ve Siber Saldırılara İlk Müdahale

3

(2+0+2)

9

CYS 500

Lisansüstü Seminer

0

(0+1+0)

3

 

Seçmeli Ders*

3

(3+0+0)

7


Toplam :

9


28

3. ve 4. YARIYIL

 

Kod

Dersin Adı

Kredi

Ders Saati

AKTS

CYS 590

Yüksek Lisans Tezi

0

(0+0+0)

60


Toplam :

0


60

Mezuniyet için gerekli toplam kredi: 21 kredi/120 AKTS

*Öğrenciler danışmanın onayı ile diğer FBE Anabilim Dallarından en fazla 2 ders seçebilirler.

 Tablo 4- Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

1. YARIYIL

 

Kod

Dersin Adı

Kredi

Ders Saati

AKTS

CYS 501

Siber Sistemler ve Bilgi Güvenliği

3

(3+0+0)

9

CYS 505

Yazılımların Güvenlik Açığı Analizi

3

(2+0+2)

9

 

Seçmeli Ders*

3

(3+0+0)

7

 

Seçmeli Ders*

3

(3+0+0)

7

 

Seçmeli Ders*

3

(3+0+0)

7


Toplam : 

15


39

2. YARIYIL

 

Kod

Dersin Adı

Kredi

Ders Saati

AKTS

CYS 502

Bilgisayar Ağı Güvenlik Açığı Analizi

3

(2+0+2)

9

CYS 504

Sayısal Adli İşlemler ve Siber Saldırılara İlk Müdahale

3

(2+0+2)

9

 

Seçmeli Ders*

3

(3+0+0)

7

 

Seçmeli Ders*

3

(3+0+0)

7

 

Seçmeli Ders*

3

(3+0+0)

7


Toplam : 

15


39

3. YARIYIL

 

Kod

Dersin Adı

Kredi

Ders Saati

AKTS

CYS 580

Proje

0

(0+0+0)

22

 

Toplam : 

0

 

22

Mezuniyet için gerekli toplam kredi: 30 kredi /100 AKTS

              * Öğrenciler danışmanın onayı ile diğer FBE Anabilim Dallarından en fazla 3 ders seçebilirler.

 

İlgili Dosyalar