Elektronik Mühendisliği (Tezli ve Tezsiz, İngilizce)

Elektronik Mühendisliği (Tezli ve Tezsiz, İngilizce)

Yüksek Lisans Programı

Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, tezli ya da tezsiz olarak tamamlanabilir. Tezli programın ders yükü, en az 21 kredi saatlik ders, kredisiz bir seminer dersi ve bir yüksek lisans tezinden oluşur. Bu programda, öğrencilerin lisansüstü EE kodlu derslerden en az 12 kredi saatlik ders yükünü tamamlaması gereklidir, bu derslerin 6 kredisi ileri düzey EE kodlu lisans derslerinden olabilir. Kalan 9 kredi saatlik dersler, diğer lisansüstü programlardan tamamlanabilir. Tezsiz programın ders yükü en az 30 kredi saatlik ders ve bir yüksek lisans projesinden oluşur. Bu programda, öğrencilerin lisansüstü EE kodlu derslerden en az 15 kredi saatlik ders yükü tamamlaması gereklidir, bu derslerin 9 kredisi ileri düzey EE kodlu lisans derslerinden olabilir. Kalan 15 kredi saatlik ders yükü, diğer lisansüstü programlardan tamamlanabilir. Ders seçimlerinde danışman onayı gereklidir.

İlgili Dosyalar