Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli ve Tezsiz, İngilizce)

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli ve Tezsiz, İngilizce)

Yüksek Lisans Programı

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, tezli ya da tezsiz olarak tamamlanabilir. Tezli programın ders yükü, en az 21 kredi saatlik ders, kredisiz bir seminer dersi ve bir yüksek lisans tezinden oluşur. Bu programda, öğrencilerin lisansüstü CSE kodlu derslerden en az 12 kredi saatlik ders yükünü tamamlaması gereklidir, bu derslerin 6 kredisi ileri düzey CSE kodlu lisans derslerinden olabilir. Kalan 9 kredi saatlik dersler, diğer lisansüstü programlardan tamamlanabilir. Tezsiz programın ders yükü en az 30 kredi saatlik ders ve bir yüksek lisans projesinden oluşur. Bu programda, öğrencilerin lisansüstü CSE kodlu derslerden en az 15 kredi saatlik ders yükü tamamlaması gereklidir, bu derslerin 9 kredisi ileri düzey CSE kodlu lisans derslerinden olabilir. Kalan 15 kredi saatlik ders yükü, diğer lisansüstü programlardan tamamlanabilir. Ders seçimlerinde danışman onayı gereklidir.

İlgili Dosyalar