FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK HİZMETLERİ VE PROMOSYON İHALESİ İLANI

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK HİZMETLERİ VE PROMOSYON İHALESİ İLANI

1. İdareye ilişkin bilgiler;

Adı: FMV Işık Üniversitesi
Adresi: Meşrutiyet Mahallesi Üniversite Sokak No:2 Şile/İstanbul
Telefon: 444 07 99
Elektronik Posta Adresi: elcin.hancioglu@isikun.edu.tr
İlgili Personelin Adı, Soyadı ve Unvanı: Elçin HANCIOĞLU- Mali İşler Daire Başkanı V.

2. İhale Konusu: Bankacılık Hizmetleri ve Promosyon İhalesi

3. İhale Usulü: Işık Üniversitesi İhale Yönetmeliği Madde.16 Açık İhale "Kapalı Zarf Usulü"

4. Kurumda halen çalışan personel sayısı: 550 Kişi

5. 2023 Bankacılık Hizmetleri ve Promosyon ihalesi toplantı yeri: FMV Işık Üniversitesi

                                                                  Amf Binası 409 Toplantı Salonu
                                                                  Meşrutiyet Mahallesi Üniversite Sokak No:2
                                                                  Şile/İstanbul

6. İhale tarihi ve saati: 12.05.2023 Cuma Günü Saat: 14:00

Teknik şartnamede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde üç (3) yıllık sürede bankalar aracılığı ile yapılmasına ilişkin düzenlemeleri kapsayan protokol yapmak ve bu protokol uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra "promosyon" adı altında nakdi ek mali imkanlar sağlamak için değerlendirme usulü ile ihale yapılacak olup 12.05.2023 tarihinde Cuma günü FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ Şile Kampüsü AMF-409 Toplantı Salonunda saat:14:00'da bankalardan kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhale şartnamesine https://www.isikun.edu.tr/satinalma-mudurlugu/ihale-ilanlari linkinden veya satin.alma@isikun.edu.tr mail adresinden talep edilebilir.
Tüm Bankaların teklifleri ile ihaleye katılımlarını bekleriz.

İlgili Dosyalar