FMV Işık Üniversitesi ŞİLE&MASLAK KAMPÜSÜ BAHÇE BAKIM/PEYZAJ Hizmet Alım

FMV Işık Üniversitesi ŞİLE&MASLAK KAMPÜSÜ BAHÇE BAKIM/PEYZAJ Hizmet Alım

İHALE İLANI

FMV Işık Üniversitesi

FMV Işık Üniversitesi ŞİLE&MASLAK KAMPÜSÜ BAHÇE BAKIM/PEYZAJ Hizmet Alım işi Işık Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16.ıncı maddesine göre Açık ihale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası: 2023/16

1-İdarenin

a) Adresi                                             : FMV Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks numarası       : Tel :4440799  Fax: (216) 712 14 68

c) Elektronik posta adresi             : satin.alma@isikun.edu.tr

d) İhale Dokümanın görülebileceği adres: ( https://www.isikun.edu.tr/satinalma-mudurlugu/ihale-ilanlari )

2-İhale konusu mal ve hizmetin

a) Niteliği, Türü ve miktarı            : FMV Işık Üniversitesi ŞİLE&MASLAK KAMPÜSÜ BAHÇE BAKIM/PEYZAJ Hizmet Alım İhalesi

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : FMV Işık Üniversitesi Şile Yerleşkesi

b) İhale Tarihi ve Saati                   : 20/11/2023 Saat: 14:00     

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ihale dokümanlarında belirtildiği gibidir.

5- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

a. İhale dokümanı, idarenin adresinden 500,00 Türk Lirası dekont karşılığı satın alınabilir. Bedelin firma bağışı olarak yatırılacak banka hesap numarası:

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi TR80 0006 7010 0000 0090 1197 09

6- Teklif ve ilgili belgeler kapalı zarf ile ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar FMV Işık Üniversitesi Satın Alma Birimi Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.