FMV Işık Üniversitesi Sosyal Medya Yönetimi ve Raporlaması Ajans Hizmet Alımı İptal İlanı

FMV Işık Üniversitesi Sosyal Medya Yönetimi ve Raporlaması Ajans Hizmet Alımı İptal İlanı

İPTAL İLANI
FMV Işık Üniversitesi Rektörlüğünden

İhale Konusu

FMV Işık Üniversitesi Sosyal Medya Yönetimi ve Raporlama .Ajans Hizmet Alımı İhalesi

İlan Numarası

ILN01238503

Gazetenin adı ve Tarihi

Günboyu-19.10.2020

İhale İptal Tarihi

23.10.2020

İptal nedeni ve nedenleri

Tüm ülke genelinde yaklaşık 9  aydır devam eden COVID-19 salgınının, Üniversitemizdeki eğitim hayatını etkilemiş olması sebebiyle, bahar dönemi yüz yüze  eğitim-öğretimin  başlama tarihindeki belirsizlik devam etmektedir. 
Bu sebeple her ne kadar, Üniversitemiz Sosyal Medya  Yönetimi ve Rap. Ajans Hizmeti  Alım İhalesine ilişkin ILN01238503 sayılı  ilan yayınlanmışsa da;  ilerleyen dönemde hizmet alımı koşulları yeniden değerlendirilmek üzere, bu aşamada "Işık Üniversitesi  Sosyal Medya Hizmeti Alım İhalesinin  iptaline karar verilmiştir."

İlgili Dosyalar