FMV Işık Üniversitesi Web Sitesi Tasarım ve İçerik Yönetimi Sistemi Hizmet Alım işi

FMV Işık Üniversitesi Web Sitesi Tasarım ve İçerik Yönetimi Sistemi Hizmet Alım işi

                                                                İHALE İLANI
                                                                 FMV Işık Üniversitesi
FMV Işık Üniversitesi Web Sitesi Tasarım ve İçerik Yönetimi Sistemi Hizmet Alım işi Işık Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16.ıncı maddesine göre Açık ihale Usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası: 2024/02
1-İdarenin
a) Adresi : FMV Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks numarası : Tel :4440799  Fax: (216) 712 14 68
c) Elektronik posta adresi : satin.alma@isikun.edu.tr
d) İhale Dokümanın görülebileceği adres: ( https://www.isikun.edu.tr/satinalma-mudurlugu/ihale-ilanlari )
2-İhale konusu mal ve hizmetin
a) Niteliği, Türü ve miktarı : FMV Işık Üniversitesi Web Sitesi Tasarım ve İçerik Yönetimi Sistemi Hizmet Alım İhalesi
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : FMV Işık Üniversitesi Şile Yerleşkesi
b) İhale Tarihi ve Saati : 08/03/2024 Saat: 14:00     
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ihale dokümanlarında belirtildiği gibidir.
5- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
a. İhale dokümanı, idarenin adresinden 500,00 Türk Lirası dekont karşılığı satın alınabilir. Bedelin firma bağışı olarak yatırılacak banka hesap numarası:
FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi TR80 0006 7010 0000 0090 1197 09
6- Teklif ve ilgili belgeler kapalı zarf ile ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar FMV Işık Üniversitesi Satın Alma Birimi Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.