Psikoloji Bölümü

Psikoloji bilimi, zihin, duygu ve davranışın bilimsel yöntemle incelenmesidir.

Dünyanın her yerindeki psikologlar şu tür soruları yanıtlamaya çalışır:

  • Bellek nasıl işler?
  • Psikolojik bozukluklar nasıl anlaşılır ve tedavi edilir?
  • Bireylerin sosyal konumları psikolojik yaşantılarını nasıl etkiler?
  • Zihinsel beceriler bebeklikten yaşlılığa doğru yaşam boyunca nasıl değişir?
  • Dil nasıl anlaşılır ve nasıl kullanılır?
  • Duygu nedir?
  • İnsanların birbirinden hoşlanmasına yol açan etkenler nelerdir?

Psikoloji Bölümü öğrencileri, insanların duygu, düşünce ve davranışlarının bilimsel olarak araştırılmasını mümkün kılan yöntem, ölçüt ve teknikler ile psikolojinin temel alanları hakkında bilgi edinirler. Psikoloji eğitiminin amacı, mezunların, psikolojik uyum, kurumsal davranışlar, eğitim-öğretim gibi günlük yaşama ilişkin etkileşim alanlarında araştırma ve sorun çözme becerileri geliştirmelerini sağlamaktır.

Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji biliminin geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla çok çeşitli bilimsel, eğitsel ve sosyal etkinlikler birbiriyle örtüşen İngilizce ve Türkçe Programlarda eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Akademik yıl içinde öğrencilerimiz, öğretim üyelerimizin laboratuvarda veya alanda yürüttükleri çalışmalara öğrenci asistanı olarak katılabilmektedir. Çok sayıda öğrencimiz Şile köylerinde ve Şile içinde yürütülen eylem araştırmalarına katılarak uygulamalarda aktif rol almaktadır. Ayrıca Psikoloji Kulübümüzde öğrencilerimiz seminer-çalıştay gibi birçok etkinlik düzenlemekte ve hem internette hem de basılı olarak 'Psikomedya' başlıklı psikoloji bültenini yayımlamaktadırlar.(son sayı için tıklayınız)

Bölümümüz, FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 19 Şubat 2022 – 30 Eylül 2024 süresince akredite edilmiştir. FEDEK ulusal ve uluslararası kalite standartlarını temel alan ve YÖK tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınan bağımsız bir kuruluştur. FEDEK lisans programları değerlendirme sürecinde Öğrenciler, Program Çıktıları, Öğretim Planı, Öğretim Kadrosu, Alt Yapı, Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar gibi ölçütleri değerlendirmektedir.

İlgili Dosyalar