Araştırma ve Projeler

Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkez E-Mail Adresi: psikolojiarastirmalaboratuvari@isikun.edu.tr


2019-2020 Yılları Proje Bilgileri

2019 Yılında Merkez Bünyesinde Yürütülen Araştırmalar

Doç. Dr. Berna Akçınar

1) BAP: İş Ortamının ve Algılanan Desteğin Aile Sistemindeki Rolü

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Berna Akçınar

Süre: 2019-2020

2) TÜBİTAK 3501: Ebeveynlik Davranışları ve Çocukların Sosyal-Davranışsal Gelişiminde İş-Aile Çatışmasının Rolü
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Berna Akçınar
Süre: 2018-2020

3) COST: The European Family Support Research Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach
Araştırmacı, Türkiye temsilcisi: Doç. Dr. Berna Akçınar
Süre: Mart 2019- Aralık 2020

2020 Yılında Merkez Bünyesinde Yürütülen Araştırmalar

Dr. Öğretim Üyesi Selin Karaköse - Doç. Dr. Berna Akçınar

1) BAP: Ebeveynlerin Evlilik Uyumunun ve Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Ebeveynlik ve Çocuk Davranışları Üzerindeki Etkisi: Boylamsal Bir Çalışma
Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Selin Karaköse, Araştırmacı: Doç. Dr. Berna Akçınar
Süre: 2020-2022

2) TÜBİTAK 1001: Covid-19 Tanısı Almış ve Almamış Bireylerde Sağlık ile İlgili İnançlar, Baş Etme Stratejileri ve Psikopatoloji Arasındaki İlişki: Boylamsal Bir Çalışma
Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Selin Karaköse, Araştırmacı: Doç. Dr. Berna Akçınar
Süre: Haziran 2020-Aralık 2020

2020 ve 2021 Akademik Yılında Yürütülen Öğrenci Projeleri

 2020 Bahar Dönemi
Danışman    Öğrenci Konu Başlığı
Prof. Dr. Gülden Güvenç Merve Akşahin Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Kullanımının Sosyal Beceri Üzerinde Etkisi
Prof. Dr. Gülden Güvenç Neslişah Koç Anne ve babaların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ve çocuklarının kaygısına ilişkin tutumları
Dr. Ezgi Deveci Sinem Begüm Akiş The Mediator Role of Self-Objectification on Relation Between Disordered Eating Behavior and Sexual Self-Consciousness among University Students
Prof. Dr. Gülden Güvenç Gülce Günaydın The Effect of Locus of Control and Belief in Free Will and Determinism on Submissive Behavior
Doç. Dr. Berna Akçınar Seda Öztürk The Effects of Attachment, Anxiety, and Emotion Regulation on Autobiographical Memory
 2020 Güz Dönemi
Dr. Emel Erdoğdu Simge Güney Investigation of the relationship between ecologically conscious consumers with high anxiety levels and green product purchasing behavior
Dr. Miray Akyunus Duygu Üzülmez Predictive role of Different Interpersonal Problems- Circumplex Model in relation to sexual aversion and sexual satisfaction.
Doç. Dr. Berna Akçınar Selen Patar The effect of the parenting behaviors and cognitive distortions on the romantic relationships.
Dr. Ezgi Deveci Eyyup Bozkurt Amatör ve Profesyonel Sporcularda Egzersizde Temel Psikolojik İhtiyaçlar, Sporcu Kimliği ve Zihinsel Dayanıklılık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Dr. Selin Karaköse Merve Yıldız Investigation the role of perfectionism and depression, anxiety and stress in predicting academic procrastination among university students.

 2021 Bahar Dönemi
Danışman Öğrenci Konu
Dr. Emel Erdoğdu Derin Deniz Lal Altıner Investigation of the relationship between social media usage, social appearance anxiety and depression
Dr. Miray Akyunus Çiğdem Özdemir The Relationship Between Interpersonal Problems and Perception of Gender
Doç. Dr. Berna Akçınar İpek Kılıç The role of stress coping styles on white-collar employees' work-family conflict, anxiety, and hopelessness during the covid19 pandemic
Dr. Ezgi Deveci Cevriye Çetin The Relationship Between Emotional Appetite and Coping Styles with Stress in University Students
Dr. Selin Karaköse Şeyma Nur Kara Maternal Burnout Relations with Childbearing Motivations and Parenting Practices for Mothers of School-Aged Children
Dr. Elif Yıldırım Sevinç Nisa Abay Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanılı çocuğu olan bireylerde subklinik otistik özelliklerin sosyal kognitif becerilerle ilişkisi

2021-2022 Yılında Merkez Bünyesinde Yürütülen Araştırmalar

1)TÜBİTAK 2209-A: Bilişsel Empati ve Bağış Yapma İsteği Arasındaki İlişki Üzerinde Dikkat Manipülasyonun Etkisi

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğretim Üyesi Duru Gün Özkan/Dr. Öğretim Üyesi Emel Erdoğdu

Araştırmacı: Nafiye Nur Bostancı

Süre: 2022-2023

2)TÜBİTAK 1101: Videokonferans Aracılığı Ile Nöropsikolojik Test Uygulanmasının Güvenilirliğinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğretim Üyesi Elif Yıldırım

Süre: Ekim 2021- Ekim 2023

2021-2022 Akademik Yılında Yürütülen Öğrenci Projeleri

2021 Güz Dönemi

Danışman

Öğrenci

Konu

Dr. Emel Erdoğdu

Görkem Bekbulat

Comparison Of The Precedence Effect Between Athletes And Non-Athletes In Young Adults

Doç. Dr. Berna Akçinar

 

Elif Esila Oflaz

Covid- 19 Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Anksiyete ve Sosyal Fobisinin Yaşam Doyumu, Başa Çıkma Yöntemleri ve İyi Oluş Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Dr. Ezgi Deveci

Hande Meriç Aydın

Covid-19 Salgını Sırasında Karantinada Değişen Yeme Alışkanlıkları, Beden Kitle İndeksi ve Sağlık Anksiyetesi Arasındaki İlişkiler

Dr. Miray Akyunus

Kübra İktu

Kişilik Bozukluğunda Görülen Bilişsel Çarpıtmalarla Empati Arasındaki İlişki

Dr. Elif Yıldırım

Yağmur Hilal Hanbay

Gençlerde Ve Yaşlı Yetişkinlerde Sosyal Medya Kullanımının Anksiyete, Depresyon ve Psikolojik İyi Oluş ile İlişkisi

 

2022 Bahar Dönemi

Danışman

Öğrenci

Konu

Doç Dr. Berna Akçinar

İrem Tanışan

Stereotypes in Fairy Tales and Their Reflections in Society

Dr. Elif Yıldırım

Gamze Seher Özcaner

Relationship Between Cyberbullying Perpetration And Psychological Traits: A Study With Dark Triad And Subclinical Autism Traits

Dr. Duru Gün Özkan

Ayşe Ceren Sun

Gender Pronoun Errors in Second Language: When Native Language Has None

Dr. Miray Akyunus

Aslı Keskin

Yetişkin Bağlanma Stilleri Ve Kişilerarası Problem Türleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Dr. Emel Erdoğdu

Prof. Dr. Gülden Güvenç

Şevval Varol

Fatıma Yousaf

Evaluation of The Effects of Different Working Conditions on Job Satisfaction, Depression, Stress and Anxiety

Dr. Ezgi Deveci

Anıl Yiğitoğlu

18-34 Yaş Arasındaki Katılımcılarda Beden Memnuniyetsizliği, Fiziksel Görünüme Dayalı Sosyal Karşılaştırma Düzeyi ve Instagram Kullanım Sıklığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Dr. Emel Erdoğdu

Berk Mete

Relationship Between Multiplayer Online Game Addiction Severity, Gaming Motivation and Dissociative Symptoms in Turkish Adults

Dr. Emel Erdoğdu

Onur Uğur

An Investigation On The Association Of Mood And Color

Dr. Emel Erdoğdu

Nurşah Toprak

The Investigation of The Relationship Between Social Media Use, Depression Symptoms, and Cognitive Functions

Dr. Emel Erdoğdu

Ayyüce Özbey

Using the Turkish Emotional DRM List to Examine the Relationship Between Stress Anxiety and False Memory