Araştırma ve Projeler

Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkez E-Mail Adresi: psikolojiarastirmalaboratuvari@isikun.edu.tr


2019-2020 Yılları Proje Bilgileri

1. 2019 Yılında Merkez Bünyesinde Yürütülen Araştırmalar

Doç. Dr. Berna Akçınar

1) BAP: İş Ortamının ve Algılanan Desteğin Aile Sistemindeki Rolü

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Berna Akçınar

Süre: 2019-2020

2) TÜBİTAK 3501: Ebeveynlik Davranışları ve Çocukların Sosyal-Davranışsal Gelişiminde İş-Aile Çatışmasının Rolü
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Berna Akçınar
Süre: 2018-2020

3) COST: The European Family Support Research Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach
Araştırmacı, Türkiye temsilcisi: Doç. Dr. Berna Akçınar
Süre: Mart 2019- Aralık 2020

2. 2020 Yılında Merkez Bünyesinde Yürütülen Araştırmalar

Dr. Öğretim Üyesi Selin Karaköse - Doç. Dr. Berna Akçınar

1) BAP: Ebeveynlerin Evlilik Uyumunun ve Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Ebeveynlik ve Çocuk Davranışları Üzerindeki Etkisi: Boylamsal Bir Çalışma
Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Selin Karaköse, Araştırmacı: Doç. Dr. Berna Akçınar
Süre: 2020-2022

2) TÜBİTAK 1001: Covid-19 Tanısı Almış ve Almamış Bireylerde Sağlık ile İlgili İnançlar, Baş Etme Stratejileri ve Psikopatoloji Arasındaki İlişki: Boylamsal Bir Çalışma
Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Selin Karaköse, Araştırmacı: Doç. Dr. Berna Akçınar
Süre: Haziran 2020-Aralık 2020

3. 2020 ve 2021 Akademik Yılında Yürütülen Öğrenci Projeleri

 2020 Bahar Dönemi
Danışman    Öğrenci Konu Başlığı
Prof. Dr. Gülden Güvenç Merve Akşahin Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Kullanımının Sosyal Beceri Üzerinde Etkisi
Prof. Dr. Gülden Güvenç Neslişah Koç Anne ve babaların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ve çocuklarının kaygısına ilişkin tutumları
Dr. Ezgi Deveci Sinem Begüm Akiş The Mediator Role of Self-Objectification on Relation Between Disordered Eating Behavior and Sexual Self-Consciousness among University Students
Prof. Dr. Gülden Güvenç Gülce Günaydın The Effect of Locus of Control and Belief in Free Will and Determinism on Submissive Behavior
Doç. Dr. Berna Akçınar Seda Öztürk The Effects of Attachment, Anxiety, and Emotion Regulation on Autobiographical Memory
 2020 Güz Dönemi
Dr. Emel Erdoğdu Simge Güney Investigation of the relationship between ecologically conscious consumers with high anxiety levels and green product purchasing behavior
Dr. Miray Akyunus Duygu Üzülmez Predictive role of Different Interpersonal Problems- Circumplex Model in relation to sexual aversion and sexual satisfaction.
Doç. Dr. Berna Akçınar Selen Patar The effect of the parenting behaviors and cognitive distortions on the romantic relationships.
Dr. Ezgi Deveci Eyyup Bozkurt Amatör ve Profesyonel Sporcularda Egzersizde Temel Psikolojik İhtiyaçlar, Sporcu Kimliği ve Zihinsel Dayanıklılık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Dr. Selin Karaköse Merve Yıldız Investigation the role of perfectionism and depression, anxiety and stress in predicting academic procrastination among university students.

 2021 Bahar Dönemi
Danışman Öğrenci Konu
Dr. Emel Erdoğdu Derin Deniz Lal Altıner Investigation of the relationship between social media usage, social appearance anxiety and depression
Dr. Miray Akyunus Çiğdem Özdemir The Relationship Between Interpersonal Problems and Perception of Gender
Doç. Dr. Berna Akçınar İpek Kılıç The role of stress coping styles on white-collar employees' work-family conflict, anxiety, and hopelessness during the covid19 pandemic
Dr. Ezgi Deveci Cevriye Çetin The Relationship Between Emotional Appetite and Coping Styles with Stress in University Students
Dr. Selin Karaköse Şeyma Nur Kara Maternal Burnout Relations with Childbearing Motivations and Parenting Practices for Mothers of School-Aged Children
Dr. Elif Yıldırım Sevinç Nisa Abay Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanılı çocuğu olan bireylerde subklinik otistik özelliklerin sosyal kognitif becerilerle ilişkisi


İlgili Dosyalar