İnovasyon: Yaratıcılıktan Girişimciliğe Projesi

İnovasyon: Yaratıcılıktan Girişimciliğe Projesi


İTB Bölümü tarafından ilk kez 2011 – 2012 akademik yılında başlatılmış olan "İnovasyon: Yaratıcılıktan Girişimciliğe" başlıklı projenin hem eğitim hem de uygulama ayakları bulunmaktadır. Proje kapsamında Işık anaokulları ve ilkokullarında yaratıcı düşünme eğitimleri, Işık Liselerinde toplam 12 saatlik "Yaratıcı Düşünme, İnovasyon ve Girişimcilik" seminerleri, Işık Üniversitesinde ise yaratıcı düşünme, inovasyon ve girişimcilik eğitimleri verilmektedir.

Öğrencilerin geliştirdikleri başarılı iş fikri projeleri, Işık Liseleri ve Işık Üniversitesi mezunlarının mentörlüğü ile desteklenmekte, ayrıca bu öğrencilere 2012 yılı içerisinde Işık Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan "İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi" tarafından projelerini hayata geçirmeleri, ürün ve marka tescillerini yapmaları ve kendi şirketlerini kurmaları için destek verilmesi planlanmaktadır.

"İnovasyon: Yaratıcılıktan Girişimciliğe" projesinin hedefleri; öncelikle Işık camiasında inovasyon ve girişimcilik konularındaki heyecanı, farkındalığı, motivasyonu arttırmak ve bunu sürdürülebilir kılmak,Işık camiasındaki aidiyet duygusunu ve işbirliğini, lise, üniversite, mezun seviyelerini bir araya getirerek güçlendirmek,Işık üniversitesi ve liselerinden başarılı girişimcilik hikayeleri yaratmak ve kurumların marka değerlerini kendi öğrencilerinin projelerini hikayeleri hayata geçirerek artırmaktır.

İlgili Dosyalar