Araştırma ve Projeler

Uzmanlık alanları

Finansal piyasalar, mali analiz, yatırım planlama, varlık fiyatlandırma modelleri, piyasa mikroyapısı, uluslararası finansal raporlama, muhasebe denetimi, bankalarda finansal raporlama ve denetim, denetim standartları ve uygulaması, işletmelerin vergilendirilmesi, adli muhasebecilik ve hile denetimi, tüketici davranışı, dijital b2b pazarlama, sosyal pazarlama, yeni ürün geliştirme, rekabetçi avantaj temelli pazarlama stratejileri, işletme-yönetim çevresi analizleri, kültürlerarası yönetim, stratejik yönetim, takım çalışması, ar-ge ve yenilik yönetimi, yönetim ve strateji, çokuluslu firmalar, liderlik, örgütsel davranış, proje yönetimi, proje yönetim ofisleri ve stratejik proje yönetimi, sürdürülebilirlik ve yeşil projelerin yönetimi, sosyal politika, çalışma ilişkileri.

Düzenlenen akademik faaliyetler

İlgili Dosyalar