Akademik Kadro

Fakülte Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Çiğdem Çavdaroğlu

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Enformasyon Teknolojileri Bölüm Başkanı / Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü
 • AMF-201
 • cigdem.cavdarogluisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 72 99

Doç. Dr. Fatih Özaydın

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Enformasyon Teknolojileri Bölümü
 • fatih.ozaydinisikun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şahin Aydın

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Enformasyon Teknolojileri Bölümü
 • LMF 323
 • sahin.aydinisikun.edu.tr

Öğr. Gör. Elif Deniz Yelmenoğlu

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Enformasyon Teknolojileri Bölümü
 • deniz.yelmenogluisikun.edu.tr

Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Murat Kaya

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Enformasyon Teknolojileri Bölümü
 • AMF-004
 • murat.kayaisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 71 87

Arş. Gör. Mert İlhan Ecevit

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Enformasyon Teknolojileri Bölümü
 • AMF-004
 • mert.ecevitisikun.edu.tr

İlgili Dosyalar