Neden Işık Psikoloji

Psikoloji Biliminin geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla Bölümümüzde gururla duyurabileceğimiz çok çeşitli bilimsel, eğitsel ve sosyal etkinlikler yürütülmektedir.
 
Bölümümüz, FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 19 Şubat 2022 – 30 Eylül 2024 süresince akredite edilmiştir. FEDEK ulusal ve uluslararası kalite standartlarını temel alan ve YÖK tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınan bağımsız bir kuruluştur. FEDEK lisans programları değerlendirme sürecinde Öğrenciler, Program Çıktıları, Öğretim Planı, Öğretim Kadrosu, Alt Yapı, Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar gibi ölçütleri değerlendirmektedir.
 
Bölümümüzün en önemli özelliklerinden biri araştırmaya verilen önemdir. 'Araştırmalar ve Projeler' kısmında da belirtildiği gibi, hocalarımız ve öğrencilerimiz çeşitli araştırmalar yürütebilmektedir. Ayrıca, öğrencilerimiz ilgi duydukları çalışmalara, öğrenci asistanı olarak katılabilmektedir. Geçmiş yıllarda da çok sayıda öğrencimiz, hocalarımızın laboratuvar ve alandaki araştırmalarına katılarak uygulamalar yapmıştır.

Gurur duyduğumuz kazanımlardan biri 2011 yılında tamamlanmış olan araştırma laboratuvarımızdır. Laboratuvar, bölüm üyelerinin ve öğrencilerin, deneysel-bilişsel psikoloji, psikofizyoloji, nöropsikoloji araştırmaları-projeleri ve yöntem dersleri için kullanılmaktadır. Farklı boyutlarda dokuz birimden oluşan ve çeşitli cihazlarla donanmış olan bu mekanın bir odası göz hareketi laboratuvarı, diğeri küçük gruplarla yapılacak çalışmalar için ayrılmıştır.

Ayrıca, öğrencilerimiz için her türlü kaynağın bulunduğu, kesintisiz 24 saat hizmet veren birinci sınıf bir kütüphanemiz ve enformasyon teknolojilerine ulaşım kolaylığı mevcuttur.

Gurur duyduğumuz özelliklerden bir diğeri ise öğrencilerimizin internette yayınladıkları 'Psikomedya' isimli Psikoloji Bültenidir. Bu bülten, seminer, çalıştay gibi etkinlikleri düzenleyen son derece aktif Psikoloji Kulübümüzün yürüttüğü bir etkinliktir. Sesli video gösterimine de olanak tanıyan bültenimiz şu an için sadece Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümüne özgüdür.

Belirtilen özellikleriyle Işık Psikoloji Programı, öğrencilerine, bilimsel bilgi kazandırma ve araştırmalarda etkin rol oynama fırsatı tanıdığı gibi, psikolojik güçlendirme ve hizmet projeleri tasarlama, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yürütme olanakları sunmakta, ayrıca, gençlerin eğitimi açısından çok önemsediğimiz kulüp etkinlikleri aracılığıyla bireysel veya takım halinde çalışma becerilerinin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

İlgili Dosyalar