Kariyer Olanakları ve Çalışma Alanları

Son yıllarda iş dünyasında standart eğitimlerin, sertifikaların, diplomaların önemi azaldı. Artık farklılaşmış; fikir üreten, özgün yeteneklere sahip, insiyatif alabilen, becerikli ve öğrenmeye açık çalışanlar tercih ediliyor. Bu niteliklere sahip mezunlar yetiştirmek isteyen İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü bu konuda oldukça iddialı.

İTB; öğrencilerine ''Farklı olduklarını hissettirecek'', projelerini geliştirme fırsatı vererek kendi yollarını ve uzmanlık alanlarını belirleme cesareti kazandırmayı amaçlıyor.

Bir İTB mezunu, eğitim-öğretim alanında çalışabilir, üniversitelerde, okullarda, eğitim-öğretim kurumlarında görev alabilir.

Bir İTB mezunu geliştirilecek teknik çözümlerin fizibilitesini değerlendiren; ürün yelpazesi ve teknolojisine karar veren, pazarlama stratejisini belirleyen uzmanlar ve yöneticiler olabilirler. Uzmanlaşırlarsa; ''Yeni ürün geliştirme'', ''İnnovasyon'', ''Bilgi Yönetimi'', ''Pazarlama'' gibi bölümlerinde görev alabilirler.

Bir İTB mezunu insan hakları hukuku gibi bir konuda kendisini geliştirir ve uzmanlaşırsa, Birleşmiş Milletler, Avrupa komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası kurumlarda uzman ya da bu alanda araştırmacı / akademisyen olarak görev yapabilir.

Bir İTB mezunu "Yeni teknolojilerin insan ve çevre sağlığına etkileri" konusunda uzmanlaşırsa, Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlarda, ya da bu alanda faaliyet gösteren birçok ulusal ve uluslararası sivil to- plum örgütlerinde uzman ve yönetici olarak görev yapabilir.

Bir İTB mezunu, kendisini geliştirdiği ve farklılaştırdığı takdirde sanat dallarında yenilikçi ve yaratıcı bir bakış açısıyla özgün yorumlar getirebilen bir sanatçı, sanat eleştirmeni ya da sanat yöneticisi olabilir. Bu tanımın içine senaristlik, oyunculuk, ressamlık, yazarlık gibi yüzlerce alan katılabilir.

Bir İTB mezunu basın yayın, medya, iletişim sektörlerinde de yer bulabilir çünkü bu alanların aradığı "Görebilme", "Yorumlayabilme", "İfade edebilme" niteliklerine cevap verebilecek donanıma fazlasıyla sahiptir.

Bir İTB mezunu kendisini geliştirdiği ve uzmanlaştırdığı takdirde, siyasetle, kamu yönetimiyle, AB ve uluslararası ilişkilerle ilgili başarılı ve ideal bir uzman olabilir. Bu alanlarda ihtiyaç duyulan "farklı alanlarda bilgi sahibi olma ve yorum yapa- bilme" yeteneği, İTB dışında çok az bölüm tarafından bu derece kapsamlı olarak kazandırılmaktadır.

Bir İTB mezunu "sosyal girişimcilik" ya da "ticari girişimcilik" alanlarında uzmanlaşabilir, hayallerini gerçekleştirebilir. Bölüm her iki konuda da açılmış dersler, uzmanlaşmış hocalar ve danışmanlık destekleri içerir.

Bir İTB mezunu edinmiş olduğu entellektüel birikim, araştırma yeteneği ve tecrübesi ile felsefe, sosyal bilimler, yönetim bilimleri ve güzel sanatlar alanlarında yüksek lisans ve doktora yaparak araştırmacı / akademisyen olma şansına sahiptir. Tek bir disipline sıkışmadan yenilikçi ve üretken şekilde farklılaşabilir.

İTB mezunu; telekomünikasyon, elektronik, otomotiv, gıda, tekstil, enerji, su, çevre, hukuk, insan kaynakları iletişim ve halkla ilişkiler, medya, sanat, kültür ve sanat yönetimi gibi alanların tamamında, uzman, tasarımcı, ürün geliştirmeci, üretim sorumlusu, araştırmacı, stratejist, yönetici, iş geliştirme uzmanı gibi birçok pozisyonda çalışabilir ve uzmanlaşabilir.

İlgili Dosyalar