Akademik Kadro

Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Gülden Güvenç

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölüm Başkanı
 • AMF-230
 • gulden.guvencisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 71 80, (0 212) 286 49 11/1603
  (0 216) 712 14 74

Prof. Dr. Feryal Çam Çelikel

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • 302/B (Maslak Kampüsü
 • feryal.celikelisikun.edu.tr
 • 444 07 99 - 6123
  (0 212) 328 32 65

Doç. Dr. Berna Akçinar

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü / Klinik Psikoloji Lisansüstü Programlar Koordinatörü
 • AMF-202
 • berna.akcinarisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 71 67
  (0 216) 712 14 74

Dr. Öğr. Üyesi Buket Ünver

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • buket.unverisikun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Aktan

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • deniz.aktanisikun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elif Yıldırım

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • elif.yildirimisikun.edu.tr
 • 444 07 99 - 7195

Dr. Öğr. Üyesi Emel Erdoğdu

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • AMF-236
 • emel.erdogduisikun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Deveci

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • AMF-227
 • ezgi.deveciisikun.edu.tr
 • 444 07 99 - 7196

Dr. Öğr. Üyesi Miray Akyunus

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • miray.akyunusisikun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Selin Karaköse

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • selin.karakoseisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 71 92

Yarı Zamanlı Öğretim Üyeleri

Dr. Damla Til

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • damlatilogutgmail.com

Dr. Doğa Eroğlu

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • doga.erogluisikun.edu.tr

Dr. Duru Gün Özkan

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • duru.ozkanisikun.edu.tr

Dr. Esra Savaş

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • pskesrasavasgmail.com

Dr. Eyyüb Ensari Cicerali

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • eyyup.ciceraliisikun.edu.tr

Dr. Umut Şah

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • umut.sahisikun.edu.tr

Öğr. Gör. Burak Baran Yavuz

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • burak.yavuzisikun.edu.tr

Öğr. Gör. Demet Kara

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • demet.karaisikun.edu.tr

Öğr. Gör. İlkem Coşkun

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • ilkem.coskunisikun.edu.tr

Öğr. Gör. İrem Yola Çetin

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • irem.yolaisikun.edu.tr

Öğr. Gör. Merve Özgür Sönmez

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • merve.ozgurisikun.edu.tr

Öğr. Gör. Pelinsu Bulut Özer

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • pelinsubulutisikun.edu.tr

Öğr. Gör. Zülal Vatansever Yay

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü
 • zulal.vatanseverisikun.edu.tr

Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Ezgi Şen

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi
 • AMF 221
 • ezgi.senisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 71 92

Arş. Gör. Serin İşiaçık

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi
 • AMF-221
 • serin.isiacikisikun.edu.tr
 • 444 07 99 - 7197

Arş. Gör. Zeynep Ecem Piyale

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi
 • AMF 227
 • zeynep.piyaleisikun.edu.tr
 • 444 07 99 - 7177

İlgili Dosyalar