Programlar

Bölümümüzde Psikoloji biliminin geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla çok çeşitli bilimsel, eğitsel ve sosyal etkinlikler birbiriyle örtüşen İngilizce ve Türkçe Programlarda eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Bölümümüzün en önemli özelliklerinden biri araştırma odaklı bir eğitim anlayışının benimsenmiş olmasıdır. Akademik yıl içinde öğrencilerimiz, öğretim üyelerimizin laboratuvarda veya alanda yürüttükleri çalışmalara öğrenci asistanı olarak katılabilmektedir. Yine çok sayıda öğrencimiz Şile köylerinde ve Şile içinde yürütülen eylem araştırmalarına katılarak uygulamalarda aktif rol almaktadır.

Programın dördüncü yılında isteyen öğrencilerimiz kendi araştırma projelerini tasarlayarak yürütebilme imkanına sahiptir. Bazı öğrencilerimiz bu çalışmalarını çeşitli kongrelerde bildiri şeklinde sunmaktadırlar. Bunların yanı sıra İnsan ve Toplum Bilimi Bölümü'nde ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde yer alan çok çeşitli derslerden seçmeli olarak yararlanabilme imkanları da mevcuttur.

Programlarımızı farklı kılan donanımlarımızdan biri 2011 yılında tamamlanmış olan araştırma laboratuvarımızdır. Laboratuvar, yöntem derslerinin yanı sıra bölüm üyelerinin ve öğrencilerinin deneysel/bilişsel psikoloji ve psikofizyolojii araştırmaları için kullanılmaktadır. Farklı boyutlarda dokuz birimden oluşan ve çeşitli cihazlarla donanmış olan bu mekanın bir odası göz izleme laboratuvarıdır. Bir diğer bölümü ise küçük gruplarla yapılacak araştırmalar ve uygulamalar için ayrılmıştır.

Belirtilen özellikleriyle Işık Psikoloji Programı, öğrencilerine bilimsel bilgi kazandırma ve araştırmalarda etkin rol oynama fırsatı tanıdığı gibi, psikolojik güçlendirme ve hizmet projeleri tasarlama, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yürütme olanakları da sunmaktadır. Ayrıca, gençlerin eğitimi açısından çok önemsediğimiz kulüp etkinlikleri aracılığıyla bireysel ve takım halinde çalışma becerilerinin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

İlgili Dosyalar