Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Küreselleşen dünyamızda devletlerle, uluslararası örgütlerle ve çok uluslu şirketlerle ilişkiler artış göstermiştir. Bu hızla değişen dinamikleri kavrayabilmek ve günün ihtiyaçlarına cevap verebilmek için Uluslararası İlişkiler disiplini ortaya çıkmıştır. Uluslararası İlişkiler programında öğrencilerimiz savaşların neden çıktığı, ulusal ve uluslararası güvenliğin nasıl sağlanacağı, devletlerin neden farklı siyasal sistemlere sahip olduğu, ülkelerin dış politikalarının nasıl belirlendiği, küreselleşmenin nedenlerinin ve sonuçlarının neler olduğu gibi pek çok soruyu yanıtlamaya çalışırlar. Eğitimleri süresince öğrencilerimizin tarihsel ve güncel siyasal gelişmelere disiplinler arası bir yaklaşımla, olabildiğince tarafsız, eleştirel ve analitik bakabilmeleri amaçlanır. Program, Uluslararası İlişkiler alanında kuramsal altyapı sağlarken, aynı zamanda öğrencilere, edindikleri bilgileri saha çalışmalarına ve iş hayatlarına nasıl uygulayacakları konusunda da yol gösterir. Esnek düşünebilen ve takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmek en önemli hedeflerimizdendir.

Programda, güvenlik ve dış politika alanlarında önde gelen isimlerin deneyimlerinden yararlanmaya önem verilir. Konferanslar, paneller, atölye çalışmaları ve çeşitli projeler aracılığıyla öğrencilerimiz akademisyenleri, politikacıları ve dış politika bürokratlarını dinleme ve onlarla iletişime geçme olanağı bulurlar. Bununla birlikte öğrencilerimiz, Avrupa üniversiteleri ile yapılmış anlaşmalar sonucunda öğrenimlerinin bir bölümünü yurt dışında geçirebilirler. Aynı anlaşmalar ile yurt dışından Işık Üniversitesi'ne gelen konuk akademisyenler de öğrencilerimizin eğitimlerine katkıda bulunurlar.

 

Uluslararası İlişkiler programımızın öğretim kadrosu, dünyanın saygın üniversitelerinde doktoralarını tamamlamış ve doktora sonrası akademik çalışmalarını sürdürmekte olan genç ve dinamik bir kadrodur. Öğretim üyelerimiz farklı uzmanlıklara sahip olduklarından öğrencilerin, Uluslararası İlişkilerin çeşitli alt dallarında kendilerini geliştirmelerine yardımcı olurlar ve öğrencilere farklı alanlarda yol gösterirler. Programı tamamlayan öğrencilerimizin görev alabilecekleri kurumlar ve alanlar çok çeşitlidir. Mezunlarımız başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere çeşitli devlet kurumlarında, özel sektörde, uluslararası örgütlerde, medyada, reklam ajanslarında, araştırma merkezlerinde ve çok uluslu şirketlerde görev alabilecekleri gibi eğitimlerine yüksek lisans ve doktora yaparak da devam edebilirler.

 

Hakkında

İlgili Dosyalar