İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

İnsan ve Toplum Bilimleri (Humanities and Social Sciences) Bölümü, isminden de anlaşılabileceği gibi insanı ve toplumu ilgilendiren hemen her konuda sosyal bilimler, beşeri bilimler, felsefe ve sanat perspektifinden çalışmalar yapan bir bölümdür.

Günümüzde iş alanları ve meslekler arasındaki sınırlar önemli bir ölçüde ortadan kalkmaya başlamış; her alanda çok yönlü bakış açısına ve entellektüel bilgi donanımına ihtiyaç doğmuştur. Bu nedenle, indirgemeci ve sınırlayıcı olmayan, bütüncül bir bakış açısına sahip olan bir lisans programının ortaya konması, eğitim sisteminin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

İnsan ve Toplum Bilimleri (Humanities and Social Sciences) Bölümü yenilikçi eğitim anlayışıyla kamu ve özel sektörün her gün değişen beklentilerine cevap verebilen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, bilim ve teknoloji, felsefe, sanat tarihi ve kültürel çalışmalar alanlarında gelişime açık, disiplinler arası yorum yapabilen ve çözüm geliştirebilen mezunlar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Programa, "Eşit Ağırlık (EA)" puanıyla alınan öğrenciler, bu programda çoğulcu ve çok yönlü bir eğitim almaktadırlar.

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü aynı zamanda, üniversitenin tüm fakültelerine ve bölümlerine, İnsan ve Toplum Bilimi (HSS), Bilim-Teknoloji ve Toplum (STS), Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (HIST) ve Türkçe (TUR) alanlarında seçmeli ve zorunlu dersleri de açmaktadır.

TÜRKİYE'DE İLK VE TEK!

Işık Üniversitesi'nde üç fakülteden biri olan İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesine bağlı olarak 2007 yılında açılan program, ülkemizde bu alandaki ilk ve tek lisans programı olma özelliğini taşımaktadır.

İlgili Dosyalar