Moda ve Tekstil Tasarımı (Tezli/Tezsiz,Türkçe)

Moda ve Tekstil Tasarımı (Tezli/Tezsiz,Türkçe)

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Moda ve Tekstil Tasarımı Anabilim Dalı Programı, 2015-2016 Güz Dönemi’nde Tezsiz olarak; 2016-2017 Güz Dönemi’nde ise Tezli olarak açılmış ve aynı yıl tezli programa öğrenci alınmıştır. İlk mezunlarını 2018 Bahar Dönemi’nde vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Moda ve Tekstil Tasarımı alanında Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programlara kabul edilmek için başvuran adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Mezuniyet aşamasında olan adaylar, yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından en az üç öğretim üyesinden oluşan bir program kabul komisyonu kurulur. Komisyon program konusunda bir yazılı sınav ve portfolyo eşliğinde bir sözlü mülakat sonucunda başarılı adayları belirler. Kabul edilen adaylardan alan dışı lisansa sahip olanlara bilimsel hazırlık dersleri verilir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan ders aşamasında ya da tez aşamasında yatay geçiş yapabilirler. İlgili kurulun değerlendirmesiyle başarmış oldukları en fazla dört dersten muaf tutulurlar.

Mezuniyet Koşulları

Tezli Yüksek lisans diploması:

Moda ve Tekstil Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı eğitimini tamamlayabilmek için öğrencinin 21 kredilik ders alması ve kredili derslerini en az 2,50/4,00 genel not ortalaması ile tamamlaması gerekir. Danışmanı ile birlikte belirlediği tez çalışmasını bitirdiğinde belirlenen tarihte enstitüye teslim eder, enstitü tarafından sınav jürisi belirlenir. Sınavda başarılı olan yüksek lisans öğrencisine diploması verilir. Detaylar için:

http://www.isikun.edu.tr/i/content/208_1_ISIK_UNIVERSITESI_LISANSUSTU_EGITIM_OGRETIM_SINAV_YONETMELIGI.pdf
Tezsiz yüksek lisans diploması:

Moda ve Tekstil Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı eğitimini tamamlayabilmek için öğrencinin 30 kredilik ders alması ve kredili derslerini en az 2,50/4,00 genel not ortalaması ile tamamlaması gerekir. Bunların yanı sıra dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencileri tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

(bkz. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)

Program Tanımı
Moda ve Tekstil Tasarımı Anabilim Dalı, Moda ve Tekstil Tasarımı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, tekstilin çeşitli alanlarında uzmanlık düzeyinde eğitim veren bir programdır. Program, öğrencinin uzmanlaşmak istediği alana (baskı, dokuma, giysi) yönelik kuramsal ve uygulamalı bilgisini geliştirmesini, o konuda yenilikçi ve yaratıcı projeler üretmesini amaçlar. Akademik kuramsal çalışmaların devamlılığına olanak sağlar.
Programın Eğitim Amaçları
 • Program mezunları giysi, dokuma ve baskı tasarımı alanlarında ulusal/uluslararası sanat ve tasarım camiasında kabul görecek kalitede işler yapar. 
 • Yaratıcı endüstriler çerçevesinde tasarımcı olarak görev yapabilir.
 • Alanında başarılı bir akademik kariyer yapmak için gereken teorik altyapıya sahiptir.
 • Alanında başarılı bir akademik kariyer yapmak için gereken alanla ilgili malzeme bilgisi ve uygulama yapma altyapısına sahiptir.
 • Entelektüel düzeyde kendi alanında özgün bilgi üretebilir ve bunu ilgili kurum ve kişilere etkili bir biçimde aktarabilir. 
Program Çıktıları
 • Sanata ve tasarıma dönük temel tasarım prensiplerini uygular.
 • Tüm tasarım süreçlerinde kalite ve özgünlüğü ilke edinir.
 • Bireysel estetik görüşünü; sanatsal, teknik ve teknolojik becerilerini geliştirecek çalışmalar yapar.
 • Tasarım için gerekli araştırmayı yürütür ve bulgularını özgün bir ürüne dönüştürür.
 • Tekstil ham madde ve malzemelerini özgün üretimde kullanır.
 • Tasarımın yaratım ve üretim sürecinde gerekli bilgisayar programlarını; teknolojik araç ve gereçleri etkin bir şekilde kullanır.
 • Tasarım üretim ve sunum süreçlerinde disiplinler arası etkileşim ve işbirliğinden yararlanır.
 • Kuramsal ve uygulamalı çalışmalarda edindiği sonuçları görsel, yazılı ve sözlü olarak ilgili kişi ve platformlara etkili bir biçimde iletir.
 • Dünyadaki ve hedef kitlesindeki sanatsal, toplumsal, siyasi, ekonomik ve çevresel gelişimleri, eğilimleri ve toplumun taleplerini takip eder, kavrar ve tasarımlarına yansıtır.
 • Sanata ve tasarıma dair projelerde, bireysel ve ekip çalışmalarında etkin olarak görev alır; aşamaları planlayıp yönetir.
 • Tasarım ve sanat eseri analizi, tasarım ve sanata dair kuramsal araştırmalar yapma, özgün bilgi yaratma ve bunları yazılı ve sözlü biçimde derleyip aktarabilme yetkinliğini kazanır.
Mezunların İstihdamı
Moda ve Tekstil Tasarımı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları akademik kariyerine devam edebilir; sektördeki uzmanlık alanlarında daha yetkin bir tasarımcı olarak görev alabilir.
Üst Derece Programlara Geçiş
Programdan mezun olan öğrenciler, doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme

Moda ve Tekstil Tasarımı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, Türkçe.

Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Betül ATLI (Program Başkanı) 444 07 99/6200, betul.atli@isikun.edu.tr
Leyla ŞAHİN (Enstitü Sekreteri) 444 07 99 /6127, leyla.sahin@isikun.edu.tr
Adres: FMV Işık Üniversitesi, Maslak Kampüsü, Büyükdere Cad. No:194 34398, Maslak/Sarıyer İSTANBUL.

Uluslararası İşbirliği

4 ülke (Slovenya (Visoka Šola Za Dizajn V Ljubljani, Samostojni VisokoŠolski Zavod, Pridruzena Clanica Univerze Na Primorskem), Birleşik Krallık (Cardiff Metropolitan University), Portekiz (ESAD - Escola Superior De Artes E Design), İspanya (Escuela De Arte 10) ile ERASMUS+ programı yürütülmektedir (bkz. www.isikun.edu.tr/international/).

Program ve Derslerin Yarıyıllara Göre Dağılımı:
1.Yarıyıl
Kod Dersin Adı Kredisi AKTS
MTT 501 Moda ve Tekstil Tasarımı Proje I* (3+0+0) 3 7
MTT 503 Sanat ve Tasarım Analizi (3+0+0) 3 7
MTT 511 Tekstil Sanatı I** (3+0+0) 3 7
MTT Seçmeli Ders (3+0+0) 3 7
Toplam 12 Kredi 28
2. Yarıyıl
Kod Dersin Adı Kredisi AKTS
MTT 512 Tekstil Sanatı II (3+0+0) 3 7
MTT Seçmeli Ders (3+0+0) 3 7
MTT 500 Seminer (0+1+0) 0 0
Toplam 9 Kredi 21
3. Yarıyıl
Kod Dersin Adı Kredisi AKTS
MTT 590 Yüksek Lisans Tezi - 35
4. Yarıyıl
Kod Dersin Adı Kredisi AKTS
MTT 590 Yüksek Lisans Tezi - 35
Genel Toplam 21 Kredi 119 AKTS
Zorunlu Dersler:
Kod Dersin Adı Kredisi AKTS
MTT 501 Moda ve Tekstil Tasarımı Proje I (3+0+0) 3 7
MTT 502 Moda ve Tekstil Tasarımı Proje II (3+0+0) 3 7
MTT 511 Tekstil Sanatı I (3+0+0) 3 7
MTT 512 Tekstil Sanatı II (3+0+0) 3 7
MTT 503 Sanat ve Tasarım Analizi (3+0+0) 3 7
MTT 500 Seminer (0+1+0) 0 0
MTT 590 Yüksek Lisans Tezi - 35+35
Toplam 15 Kredi 105
Seçmeli Dersler:
Kod Dersin Adı Kredisi AKTS
MTT 504 Sanat ve Tasarım Kuramları (3+0+0) 3 7
MTT 505 Moda Marka İlişkileri (3+0+0) 3 7
MTT 506 Moda ve Sosyoloji (3+0+0) 3 7
MTT 507 Çağdaş Sanat ve Tekstil desenleri (3+0+0) 3 7
MTT 508 20. Yüzyıl Modası (3+0+0) 3 7
MTT 509 Deneysel Kumaş ve Giysi Tasarımı (3+0+0) 3 7
MTT 510 Ev Tekstili Tasarım ve Uygulama (3+0+0) 3 7
MTT 513 Tasarımda Biçim ve Doku I*** (3+0+0) 3 7
MTT 514 Tasarımda Biçim ve Doku II (3+0+0) 3 7
MTT 515 Orta Çağ’dan 20. Yüzyıla Modanın Evrimi (3+0+0) 3 7
GIT 513 Deneyim Tasarımı (3+0+0) 3 7
GIT 518 Dijital İllüstrasyon (3+0+0) 3 7
GSKE 531 Çağdaş Sanat Felsefesi (3+0+0) 3 7
GSKE 532 Sanat Sosyolojisi ve Sorunları (3+0+0) 3 7
GSKE 533 Sanat Yönetimi ve Sorunları (3+0+0) 3 7
GSKE 535 Çevre ve Sanat (3+0+0) 3 7
* "MTT 501 Moda ve Tekstil Tasarımı Proje I" dersi "MTT 502 Moda ve Tekstil Tasarımı Proje II" dersinin önkoşulu değildir.
** "MTT 511 Tekstil Sanatı I" dersi "MTT 512 Tekstil Sanatı II" dersinin önkoşulu değildir.
*** "MTT 513 Tasarımda Biçim ve Doku I" dersi "MTT 514 Tasarımda Biçim ve Doku II" dersinin önkoşulu değildir. Moda ve Tekstil Tasarımı (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı
Program ve Derslerin Yarıyıllara Göre Dağılımı:
1. Yarıyıl
Kod Dersin Adı Kredisi AKTS
MTT 501 Moda ve Tekstil Tasarımı Proje I* (3+0+0) 3 7
MTT 503 Sanat ve Tasarım Analizi (3+0+0) 3 7
MTT 511 Tekstil Sanatı I** (3+0+0) 3 7
MTT Seçmeli Ders (3+0+0) 3 7
MTT Seçmeli Ders (3+0+0) 3 7
Toplam 15 Kredi 35
2. Yarıyıl
Kod Dersin Adı Kredisi AKTS
MTT 502 Moda ve Tekstil Tasarımı Proje II (3+0+0) 3 7
MTT 512 Tekstil Sanatı II (3+0+0) 3 7
MTT Seçmeli Ders (3+0+0) 3 7
MTT Seçmeli Ders (3+0+0) 3 7
MTT Seçmeli Ders (3+0+0) 3 7
Toplam 15 Kredi 35
3. Yarıyıl
Kod Dersin Adı Kredisi AKTS
MTT 580 Yüksek Lisans Projesi - 20
Toplam -
Genel Toplam 30 Kredi 90 AKTS
Zorunlu Dersler:
Kod Dersin Adı Kredisi AKTS
MTT 501 Moda ve Tekstil Tasarımı Proje I (3+0+0) 3 7
MTT 502 Moda ve Tekstil Tasarımı Proje I (3+0+0) 3 7
MTT 511 Tekstil Sanatı I (3+0+0) 3 7
MTT 512 Tekstil Sanatı II (3+0+0) 3 7
MTT 503 Sanat ve Tasarım Analizi (3+0+0) 3 7
MTT 580 Yüksek Lisans Projesi -
Toplam 15 Kredi 35
Seçmeli Dersler:
Kod Dersin Adı Kredisi AKTS
MTT 504 Sanat ve Tasarım Kuramları (3+0+0) 3 7
MTT 505 Moda Marka İlişkileri (3+0+0) 3 7
MTT 506 Moda ve Sosyoloji (3+0+0) 3 7
MTT 507 Çağdaş Sanat ve Tekstil Desenleri (3+0+0) 3 7
MTT 508 20. Yüzyıl Modası (3+0+0) 3 7
MTT 509 Deneysel Kumaş ve Giysi Tasarımı (3+0+0) 3 7
MTT 510 Ev Tekstili Tasarım ve Uygulama (3+0+0) 3 7
MTT 515 Orta Çağ’dan 20. Yüzyıla Modanın Evrimi (3+0+0) 3 7
GIT 513 Deneyim Tasarımı (3+0+0) 3 7
GIT 518 Dijital İllüstrasyon (3+0+0) 3 7
GSKE 531 Çağdaş Sanat Felsefesi (3+0+0) 3 7
GSKE 532 Sanat Sosyolojisi ve Sorunları (3+0+0) 3 7
GSKE 533 Sanat Yönetimi ve Sorunları (3+0+0) 3 7
GSKE 535 Çevre ve Sanat (3+0+0) 3 7

* "MTT 501 Moda ve Tekstil Tasarımı Proje I" dersi "MTT 502 Moda ve Tekstil Tasarımı Proje II" dersinin önkoşulu değildir.
** "MTT 511 Tekstil Sanatı I" dersi "MTT 512 Tekstil Sanatı I" dersinin önkoşulu değildir.
*** "MTT 513 Tasarımda Biçim ve Doku I" dersi "MTT 514 Tasarımda Biçim ve Doku II" dersinin önkoşulu değildir.

TYYÇSanatTemel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 7. Düzey(YÜKSEK LİSANS Eğitimi) PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11
                    Bilgi                 (Kuramsal-Olgusal) Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
                      Beceri                     (Bilişsel Uygulamalı) Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
Proje süreçlerini planlar.
Öğrenme Yetkinliği Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.
Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.
Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.
Öğrenmeyi yönlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.
Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.
Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.
Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.
En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
Alanındaki bilgiyi disiplinler arası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.
Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.
Ders Kodu Program Çıktıları
PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11
MTT501 X X X X X X X X X X
MTT502 X X X X X X X X X X
MTT511 X X X X X X X X X X
MTT512 X X X X X X X X X X
MTT500 X X X X X
MTT590 X X X
MTT509 X X X X X X X X
MTT510 X X X X X X X X
MTT513 X X X X X X X X
MTT514 X X X X X X X X
MTT503 X X X X X X
MTT504 X X X X X
MTT505 X X X X X X
MTT506 X X X X X
MTT507 X X X X X X X X X X
MTT508 X X X X X
MTT515 X X X X X

İlgili Dosyalar