Detaylı bilgi için

Psikoloji Bölümü ve İşletme Bölümü Öğrencilerimize TÜBİTAK Desteği
Close

Psikoloji Bölümü ve İşletme Bölümü Öğrencilerimize TÜBİTAK Desteği

Back

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencimiz Ece Nezihe Cerrahoğlu'nun Dr. Öğr. Üyesi Buket Ünver'in danışmanlığındaki "Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının yordayıcısı olarak aile sağlık iklimi ve tutarlılık duygusu" başlıklı araştırma projesi TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
 
Aynı bölümden İpek Esen'in yine Dr. Öğr. Üyesi Buket Ünver'in danışmanlığında yürüttüğü "Ebeveynleşme ile eş bağımlılık arasındaki ilişkide benlik farklılaşmasının aracı rolü"  başlıklı araştırma projesi de TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
 
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencimiz Hüseyin Kaya'nın Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan Akbay danışmanlığındaki "Biyo-bazlı tek kullanımlık poşet konusunda sürdürülebilir tüketici davranışı" başlıklı projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi.
 
Yine İşletme Bölümünden öğretim üyesi Prof. Dr. Suat Teker'in danışmanı olduğu öğrencimiz Zeynep Seyhan, TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında "FMV Işık Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya okuryazarlığının ölçülmesi" başlıklı projesi kabul edildi.